1. B05, Paul Himma: Ärkamiste hind 22,9MB
  B05_PHimma_2rkamiste_hind # Rm 9:1-3, 1Kr 9:19-22, 1Tm 2:1,4 # 33:24 # 12.05.1973

 2. B05, Osvald Tärk: Ärkamine enesetunnetusele 27,4MB
  B05_OT2rk_2rkamine_enesetunnetusele # Lk 18:9-14 # 39:56 # 12.05.1973

 3. B06, Osvald Tärk: Elust Jumala kojas ja õpetus käte pealepanemisest 13,8MB
  1309vju1974ot2rk014 # 1Tm 3:14-15 # 20:17 # 12.10.1974
  [Legendilt: Konverentsi lõpuettekanne.]
  Kogudus on Jumala eluase, kardetav paik.
  Peame hoiduma võõrast sõnavarast ja vaimulaadist.
  Koguduseliikmeks vastuvõtmisest.
  Distsipliin koguduses.
  Abielurikkujad ei päri Jumala riiki.
  Alkoholi tarbimisest, kuulujuttudest.
  Piibellikust käte pealepanemisest.
  Ap 8:15-17. Lk 11:13. Hb 6:2.
  Käte pealepanemisega palvetamine jäägu pühalikuks ja väljavõtteliseks.
  1Tm 5:12. Hb 7:7.