Kõik kõned on toimunud Kolgata koguduses.

 1. Miks mõned ei kasva vaimulikult täiskasvanuks? (+palve) 13,8MB 13,8MB
  0030kpi2001ahall001 # Hb 5:11-14 # 1:00:30 # 25.04.2001
  Sari: II Kuidas kasvatada jüngreid? (4/4)
  Tsitaadid: C. S. Lewis, A. Schweitzer, H. G. Böhlmann, R. Descartes,
  Edvard Lukas ("The Economist"), Asher Shkedi (Iisarelist) uurimus.
  Vaimulik seisak on olnud alati olemas.
  Inimene ei saa sageli Jumala sõnast aru ja võtab seda kergelt.
  Põhjus seismajäämiseks on ka tahtmatus; inimene ei taha mõelda.
  Lihtne elu läbimine on tõenäoliselt vale läbimine.
  Suurema mõistmisega on raskem elada.
  Tõel on kohustav jõud.
  Paulus kutsus vendi üles mõtlemises mitte lapsetasemele jääma.
  Suurim takistus on vaimuliku meele puudumine.

 2. Kuidas joosta elujooksu võiduka lõpuni? (+palve) 13,7MB 13,7MB
  0068kpi2002ahall002 # 1Kr 9:19-27 # 59:49 # 06.11.2002
  Sari: 1Kr (2002) (21/24)
  Mida tähendab, et Paulus oli juutidele nagu juut?
  Pauluse vabadus ei tähenda vabadust koormatest.
  Evangeeliumi kuulutamine nõuab isiklikku ohvrit.
  Kristlase elu vaikse matkana võib olla ohtlik, kuna ei pruugi viia taeva poole.
  Tähtis on otsus astuda sellele teele.
  Erinevad arusaamad fanaatilisusest.
  Iseenda talitsemisest.

 3. Pühade õiged teod on riided usklikele 12,5MB 12,5MB
  0091kpi2001ahall003 # Ilm 19:8 # 54:28 # 31.01.2001
  Mida tähendab vaadeldav sümbol?
  Kui tähtsad on õiged teod, mida Kristus meie juures otsib?
  Millised need õiged teod on?
  Mis üldse kõlbab?
  Välistest tegudest ja väljanägemisest.

 4. Jumala sulane toob õigluse - Jumala õiguse 11,7MB 11,7MB
  0111kpi2000ahall004 # Js 42:1-4 # 51:16 # 20.12.2000
  Jesaja ränk kokkuvõte ebajumalate kohta.
  Keda on Jesaja raamatus nimetatud "Jumala sulaseks"?
  Jumala abist.
  Kelle puhul õigus ja õiglus langevad kokku, kelle puhul mitte?
  Rudjutud pilliroog ja suitsev taht.
  Inimene ei saa end vabandada Jumala ees.
  Kuidas on valesti mõistetud suitseva tahi võrdpilti?
  Jumal ka kustutab tahtisid, lükkab ümber küünlaid, murrab katki pilliroogu.
  Jumal on kangelane.
  Kiriku esmane missioon on Jumala tõe kuulutamine, sotsiaalne abistamine pole esmatähtis.

 5. Vaimuliku enesekindluse oht (+palve) 13,3MB 13,3MB
  0112kpi2002ahall005 # 1Kr 10:1-13 # 58:06 # 20.11.2002
  Sari: 1Kr (2002) (22/24)
  Paralleelid Moosese ja iisraellaste ning Kristuse ja koguduse vahel.
  Inimene võib ka peale Jumala õnnistusi osutuda Jumalale kõlbmatuks.
  Et paremini pingutada ja rohkem jõuda, tuleb mõelda viimsetele asjadele ja tulevikule.
  On ohtlik tõlgendada oma vabadust vääralt.
  Kas tähtsamad on leib ja tsirkus või Jumal?
  Ohtlikud näited tänapäevast, kus enese teadmata teenitakse ebajumalat.
  Ebajumala teenimise oht on seega tänapäeval olemas - ka kristlaste seas vaimulikul tasemel.
  On tähtis elada kainelt ja tõsiselt.
  Kuhu inimese süda inimest viib?
  Kes seisab vastu kurjale, sellele valmistab Jumal pääsetee.

 6. Tähendamissõna kavalast majapidajast 12,5MB 12,5MB
  0116kpi2000ahall006 # Lk 16:1-8 # 54:29 # 06.12.2000
  [Täpne kirjakohas toodud sõnade tähenduse analüüs.]
  Miks Jeesus tõi eeskujuks kavala majapidaja?
  Kerge ja raske tee.
  Enesepettuse ja raha ohtlikkus.
  Kõige jaoks on tarvis tarkust.

 7. Kurja vaimu ära võitmisest (+palve) 13,3MB 13,3MB
  0119kpi2002ahall007 # Lk 11:24-26 # 57:56 # 14.02.2001
  [Tsiteeritakse mitmeid erinevaid inimesi.]
  Kurja vaimu tüüpilisest käitumisest.
  Saatana suur mõjujõud selles maailmas.
  Milline tegutsemine kurja vastu ei aita?
  Neutraalset suhtumist Kristusesse ei ole.
  Näiline neutraalsus jääb lõplikult siiski Jeesuse vastaste poolele.
  Ei piisa olla lihtsalt avatud - see on vägagi ohtlik.
  Ka kunstil pole mingit jõudu inimese paremaks muutmiseks.
  Inimesed, ka kristlased, ei taha kuulda saatanast; tahetakse kergemat armuõpetust.
  Kurja vastu saab vaid suurema jõu - Kristusega.
  Kas sul on tahet sõdida kurja vastu?

 8. Elu mõte, surm ja surmahirm (+palve) 13,8MB 13,8MB
  0142kpi2002ahall008 # Hb 2:14-15 # 1:00:11 # 08.05.2002
  Mida peab inimene tegema, et vabaneda surmast?
  Surma kartust põhjusrab teadmatus, surma absurdsus.
  Mida tähendab praeguse aja suur ajaloohuvi?
  Inimene kardab pigem seda, mis järgneb surmale, kui surme ennast.
  Kuidas on võideldud surma ja surmahirmu vastu?
  Matusekommete ja sisu muutumine on üks näide.
  Elu mõtte küsimust ei saa lõpmatuseni edasi lükata.

 9. Tarkus, mida ilmutab Jumala Vaim (+palve) (algusteksti räägib Leho Paldre) 14,6MB 14,6MB
  0150kpi2002ahall009 # 1Kr 2:6-16 # 1:03:48 # 03.07.2002
  Sari: 1Kr (2002) (5/24)
  Vaimulik inimene vastandub lihalikule.
  Mida teeb Jumala Vaim inimese juures?
  Inimese kaugus täiuslikkusest ja võõrandumine vaimulikkusest.
  Miks targad inimesed ei taipa vaimulikke asju?
  Ilmutusest, mis annab teada, kes on Jeesus.
  Inimese ülesanne on otsida Jumalat.
  Katte pimedalt inimeselt võib võtta vaid Jumal oma Vaimuga.
  Vaimulikke asju ei saa panna psühholoogilisse või sotsiaalsesse keelde.

 10. Mida teeb Jumala Vaim sinu sees? 11,8MB 11,8MB
  0154kpi2001ahall010 # Jh 14:16-17 # 51:19 # 03.10.2001
  Inimesed ei näe ega tunne Jumala Vaimu ja ei võta teda vastu.
  Püha Vaimu viljad on maailmale küll näha, aga maailm ei taha siiski Jumalat vastu võtta.
  Jumala Vaim toob inimese juures esile tema patu; teeb inimese vaimulikuks.
  Vaimsus koos südametunnistusega.
  Eetika ja vaimulikkuse põhimõtteline erinevus.
  Jumal ei käitu alati inimese eetilise arusaama kohaselt.
  Tänapäeva kiriku vaimulik puudulikkus.

 11. Piibellik Jumala pühadus 12,9MB 12,9MB
  0176kpi2003ahall011 # Ilm 15:4 # 56:21 # 22.01.2003
  Pühadus on üks tähtsamaid mõisteid Piiblis.
  Kreeka-Rooma jumalatest.
  Piibli Jumal on teistsugune.
  2Ms 3:5. Jos 5:15. 1Ms 28:16-17.
  Jumala pühadus seab inimesele reeglid.
  2Ms 30:37,32.
  M. Eliade tsiteerib Otto uurimust.
  Jumala pühaduse erakordsus Piiblis.
  3Ms 3:10.
  Seaduselaeka puutumise juhtum.
  USA "baby-boomerite" põlvkonna tegeliku mittepöördumise probleem.
  Pühaduse mõistmine Eesti koolinoorte seas Lea Altnurme uurimuse põhjal.
  Hb 10:31.

 12. Erinevad maailmavaated 15,5MB 15,5MB
  0180kno2003ahall012 # - # 1:07:39 # 29.01.2003
  [Kahjuks sai mp3-masin täis ja kõne lõpust seega mingi osa puudu. Loeng toimus noortetunnis peale piiblitundi ja on peale võetud mp3-masina sisemise mikrofoniga. Ka kvaliteet on sellepärast üsna kehv, kuid sisu siiski mõistetav (ja tähtis).]

 13. Jumala pühadus peegeldub inimeses jumalakartusena (+palve) 13,6MB 13,6MB
  0187kpi2003ahall013 # Js 11:2-3a # 59:24 # 12.02.2003
  Sari: Kristuse iseloom minus (2/8)
  Kartus ja hirm on inimesele vajalikud.
  Jr 2:19 - jumalakartmatus on koormaks.
  Epikurose filosoofia.
  Ülo Tontsi tähelepanekud õpilaste kirjanditest.
  Aukartus ja jumalakartus.
  Pytarchos.
  Õigete asjade kartjad on julged ja vaprad.
  Ilm 15:4.
  Mida tähendab jumalakartus?
  Kg 3:14, 7:13-14.
  Johannes Pederseni järgi toob jumalakartus alandlikkuse, see aga Jumala õnnistuse.
  Ludwig Köhler.
  Mt 10:28. Lk 12:4-5.
  Jumala kartus peab inimeses süvenema.
  Tehke täieliseks oma pühitsus jumalakartusega!
  Kas jumalakartus meis kasvab või kahaneb?
  [Lõpus küsib Leho Paldre Veel ühe küsimuse, et mis siis paneb inimest ikkagi Jumala poole tulema.]

 14. Jeesus kui ustav ja tõeline tunnistaja (+palve) 15MB 15MB
  0198kpi2002ahall014 # Ilm 3:14, 19:11 # 1:05:33 # 20.03.2002
  Sari: Jeesuse tiitlid (2/5)

 15. Inimeste jumalatus ja meeletus (+palve) 14,4MB 14,4MB
  0226kpi2002ahall015 # Ps 14 # 1:02:33 # 06.02.2002
  Sari: Uskumise ilu ja valu Psalmides (5/9)
  [46:36 on koht, kus toimus kassetipoole vahetus; natuke on vahelt puudu, poolikud mõtted lõikasin välja.]

 16. Kannatlikkus ja vastupidavus (+palve) 11,9MB 11,9MB
  0249kpi2003ahall016 # Mt 10:22 # 51:52 # 26.03.2003
  Sari: Kristuse iseloom minus (6/8)
  [Tsitaadid: James Moffat, Karl Jaspers jt.]
  Mt 24:9. Hb 12:1-2.
  Võrdlus pikamaa-spordialadega.
  Rm 5:3-4.
  Hugo Lepnurme näide.
  Jk 5:10-11. Jr 2:33-36.

 17. Kitsas värav ja kitsas tee 11,7MB 11,7MB
  0311kpi2003ahall017 # Mt 7:13-14 # 51:08 # 14.05.2003
  Kitsas tee pole inimhingele meeldiv.
  Eesti firmade juhid on valinud laia tee.
  Kitsal teel on võimalik käia.
  John Bunyani "Palveränduri teekond".
  Hingekitsikus on viinud Jumala otsimisele.
  Missugune muutus toimus 15. sajandil?
  Mitte ainult värav pole kitsas, vaid ka tee selle taga.
  Kitsas ja lai tee võivad olla lähestikku.
  Jumal on toeks kitsal teel käimisel.

 18. Jumala võitud mees valitseb (+palve) 14,6MB 14,6MB
  0330kpi2002ahall018 # Ps 2 # 1:03:43 # 16.01.2002
  Sari: Uskumise ilu ja valu Psalmides (2/9)
  [47:16 juures on kasseti pööramise koht salvestuse ajal.]

 19. Patu mõistest 11,6MB 11,6MB
  0357kju1999ahall019 # Jr 17:9-10 # 50:37 # 20.06.1999

 20. Õiguse lootus Vaimu kaudu 10,4MB 10,4MB
  0359kpi1999ahall020 # Ga 5:5 # 45:21 # 18.08.1999

 21. Jumala riik on lähedal 11,5MB 11,5MB
  0363kpi1999ahall021 # Lk 10:5-12 # 50:24 # 28.07.1999

 22. Vale ja õige lootus 10MB 10MB
  0375kju1999ahall022 # Lk 15:11-20 # 43:47 # 12.12.1999

 23. Rikas või vaene Jumalas 9,6MB 9,6MB
  0380kju1999ahall023 # Lk 12:16-21 # 41:57 # 21.11.1999

 24. Terviklik õpetus on tähtis (+palve) 12,1MB 12,1MB
  0384kpi2003ahall024 # Mt 28:19-20 # 52:39 # 25.06.2003
  Kiriku poolt antava kristliku õpetuse edasiandmise probleem.
  Paljud õpetused ei suuda kanda seda vilja, mida nad peaksid kandma.
  Eeli ja tema poegade lugu.
  Kuningas Joosafati näide.
  Eesti kristluse nuhtlus ja õnnetus.
  Uurimused USAs, Eestis ja Soomes.
  Kiriku leigus ja argus; patust arusaamise vähenemine.

 25. Otsingud 11,7MB 11,7MB
  0424kpi2000ahall025 # Hb 11:16 # 50:57 # 02.02.2000

 26. Üleskutse meeleparandusele 12,6MB 12,6MB
  0425kpi2000ahall026 # Mt 3:7-9 # 54:57 # 05.04.2000

 27. Mida oled jätnud tegemata? (+palve) 11,8MB 11,8MB
  0427kju2003ahall027 # Lk 17:26-30 # 51:21 # 13.07.2003
  [Tsitaadid: Elmar Salumaa, Mihkel Mutt, Ilmar Vene.]
  Lk 12:13-21; 16:19-31; 29:19; 14:15-24. Mt 25:30; 25:1-13.
  Karistus Jumalalt võib tulla lohakuse, poolikuse, mittemidagitegemise, ebatõsiduse jms. pärast.
  1Ms 3; 6:11; 18:20. Hs 16:49-50. Kg 3:13.
  Ei aita kristlus, vaid tõsikristlus.
  Jumal suhtub tõsidusega ellu, mille Ta meile on andnud - kas ka sina?

 28. Tõde armastuses, oikumeenias ja koguduses (+Ermo Ripsi palve) 13,6MB 13,6MB
  0431kpi2003ahall028 # 2Jh # 59:32 # 23.07.2003
  Sari: Tunne Piibli lühimaid kirju! (3/4)
  [Tsitaadid: Jaan Tammsalu, Jaan Kiivit.]
  Kirja autorist ja saajast.
  2Jh ja 3Jh kirjades on suur rõhk tõel.
  Tõe omadused.
  Armastus, mis põhineb tõel.
  Oikumeenia probleem.
  Eksiõpetused.

 29. Jumala sõna seeme ja kannatlikkuses vilja kandmine 10MB 10MB
  0446kju2000ahall029 # Lk 8:14-15 # 43:41 # 30.04.2000

 30. Inimene vajab õiget ja päästvat usku (+palve) 11,7MB 11,7MB
  0447kju2000ahall030 # Lk 18:8 # 51:14 # 16.01.2000

 31. Liha ja Vaimu mõtteviis 10,4MB 10,4MB
  0459kju2000ahall031 # Rm 8:6 # 45:29 # 30.07.2000
  Vaimu ja liha mõtteviisi erinevust ei näe pealispindselt.
  Sekulaarne humanism.
  Jumala tahaplaanile tõukamine.
  Liha mõtteviis on maailma inimese mõtteviis.
  Piibli inimlikust tõlgendamisest.
  "Kristlik" ühiskond võib olla sisemiselt ateistlik.
  Inimene tahab Jumalat näha enda kujuna.
  Jumal on suur, kohutav ja ebaeetiline.
  Me saame oma hinge jaoks midagi teha.
  Vaimu mõtteviisi tulemus on rahu.

 32. Kaduvuse tunnetamine ja elamise vastutus 12,2MB12,2MB
  0462kpi2000ahall032 # Ps 39:5-8 # 53:15 # 11.10.2000

 33. Ärge saage selle maailma sarnaseks! 10,8MB 10,8MB
  0466kju2000ahall033 # Rm 12:2 # 47:14 # 23.07.2000
  Mugandumise ohud.

 34. Usk, mis võidab ära maailma (+palve) 12,8MB 12,8MB
  0501kpi2003ahall034 # 1Jh 5:4-5 # 56:00 # 15.10.2003
  Jumalast sünni tunnus.
  Ristiusu algus tagakiusus.
  Vastuseis algkristlusele.
  Kreeklaste usust.
  Usu hävitamise katse NSVL algusaastatel.
  Kõrgeima kutse järgimine vere hinnaga vene naiste poolt.
  Kristlus mitteusklike ja ateistide silmis.
  Kristlus võidab niikuinii.

 35. Materialismi kiusatus (+palve) 13,5MB 13,5MB
  0539kpi2003ahall035 # Ilm 18:4-8 # 58:52 # 03.12.2003
  Sari: Jumala õiglus raputab ühiskonda (6/8)
  Paabeli mitu tähendust.
  Ilm 11:8. Js 1:21.
  Inimtsivilisatsiooni mandumine.
  Lääne pahelisuse pealetung kogu maailmale.
  Pahelised paigad on igal pool, neist saab aga hoiduda.
  Ilm 17:3.
  Uurimus prioriteetide kohta usklike seas.
  Kristlaste ränk ja madal tase tänapäeval.

 36. Sul ei tohi olla muid jumalaid! 13,1MB 13,1MB
  0564kpi2004ahall036 # 2Ms 20:1-3 # 57:16 # 14.01.2004
  Sari: Kümme käsku (1/10)
  Mk 12:28-30.
  Piibli tähtsaim käsk.
  Kui poleks esimest käsku, poleks ülejäänuil mingit tähtsust.
  5Ms 6:4-5. Jk 2:10-11. Ps 51:6. 2Sm 12:10. Mt 4:10.
  Juutide kõige tähtsamast palvest, 5Ms 6:4.
  Kõige tähtsam on sinu suhe Jumalaga.
  Jumal on tervik, Teda ei saa osadeks lahutada.
  Js 45:7.
  Nn. kristlik Euroopa ei tunnista esimest käsku.

 37. Sa ei tohi tappa! (+palve) 13,4MB 13,4MB
  0579kpi2004ahall037 # 2Ms 20:13 # 58:36 # 18.02.2004
  Sari: Kümme käsku (6/10)
  Mis on tapmine?
  Loomade tapmise küsimus.
  Rm 1:29. Ga 5:19-21. Mt 15:19.
  Surmanuhtlus ja Piibel.
  Leebe ja karm karistus ühiskonnas.
  Tapmine Uues Testamendis: Mk 12, Rm 13:14.
  Abort, eutanaasia ja enesetapp - arvud Eestis.
  Enesetapu kohta: Hs 18:4, Rm 14:7-8, 1Kr 6:19.
  Loomade tapmisest.
  2Ms 7:10,14.

 38. Sa ei tohi valet tunnistada! (+palve) 13,5MB 13,5MB
  0590kpi2004ahall038 # 2Ms 20:16 # 58:46 # 10.03.2004
  Sari: Kümme käsku (9/10)
  5Ms 19:15-21. Õp 19:9, 6:12-19.
  Vale taga on midagi, mis on inimese südames.
  Jr 5:1-3.
  Laste valetamine.
  Rm 3:4. Ps 116:11, 51:8. Jr 5:30-31.
  Juudi preestrite vale meeldis rahvale.
  Õige nähtuse või inimese kõrval on väga palju valet.
  Ps 58:2.
  Pastorite ja evangelistide vale.
  Vale meeldib (ka Eesti) kristlastele.
  "Vale Jumala kasuks".
  Ii 13:7-12, 42:3-7. Ilm 22:15. Ap 5:3-4.
  Kas on ka olukordi, kus peab või tohib valetada?
  Hoor Raahab; juutide varjamine sõja ajal.

 39. Aabraham ja Iisaki ohverdamine 9MB 9MB
  0607kpi19--ahall039 # 1Ms 22:1-4,14 # 39:09 # 19??
  Aabraham oli valmis ohverdama.
  2Ms 33:21-23.
  Aabrahami sees ärkab uus selgus ja uus lootus.
  Usk surnute ülestõusmisse ei ole loomulik uskuda.
  Mõne inimese usk laguneb kerge müksu tagajärjel.
  Rm 4:17-18. Hb 11:17.
  Paljas heategemine ei ole elu mõte.
  2Kr 1:8-9.
  Usul peab olema sisu ja Jumala tundmine.
  Mine seda teed, mida Jumal sulle näitab!

 40. Patu radikaalne hukkamõist (+palve) 12,7MB 12,7MB
  0618kpi2004ahall040 # Ap 5:1-11 # 55:39 # 05.05.2004
  Sari: Radikaalse usuelu 10 tunnust (5/10)
  Jumal on ennegi järsult kohut mõistnud.
  Ap 12:22-24; 8:9-24; 13.
  Jumala lähedalolu on ohtlik, sest Jumal on püha, inimesed mõnikord mitte.
  Saatana ruum kristlase südames.
  1Sm 2:12,17,23,25; 3:11-14. Ap 2:42-43,23,38,40.
  Jumalakartus peab valitsema kogudust.
  Jumala tööd ei saa imiteerida.
  Hirm Jumala ees annab aluse tõeliseks ülistuseks.
  Jumala koda ja teenistus peavad olema vaid üheks Jumala teenimiseks.
  Jr 7:11-12.
  Kas meil on jumalakartust?

 41. Radikaalne kuulekus kuni lõpuni 13,6MB 13,6MB
  0646kpi2004ahall041 # Ap 20:17-38 # 59:29 # 28.07.2004
  Sari: Radikaalse usuelu 10 tunnust (10/10)
  Sõna "kuulekus" Piiblis.
  1Sm 15:22-23.
  Kui Jumal on millekski kutsunud, tuleb selle juurde jääda.
  Raskeid asju välditakse sageli.
  Ga 1:9-10.
  Karl Reitsi kutsumine Jumala poolt.
  Eesti jutlustajad ei räägi kogu tõde.
  Kiriku vanad naised.
  Paulus ei pidanud oma elu kalliks.
  Inimeste madalad püüdlused elus.
  Inimesed kardavad rohkem inimesi kui Jumalat.
  Ap 4:19.
  Enne Jumala sõna, siis südametunnistus, siis riigiseadused.

 42. Milline on suurim käsk? (+palve) 12,5MB 12,5MB
  0650kju2004ahall042 # Mt 22:34-40 # 54:35 # 15.08.2004
  5Ms 6:4-9.
  Tähelepanu on ajaloos läinud Jumalalt inimesele.
  Armastus kogu südamest.
  5Ms 11:18.
  Armastus kõigest väest.
  Õp 3:27.
  Armastus kogu mõistusest.
  5Ms 28:28. Ef 4:18.
  Mõistust ei pea ära viskama Jumala ees.
  Näide: MRP ja Endel Lipmaa.
  Armastus kogu hingest.
  Armastus ka siis kui see läheb maksma hinge.
  3Ms 19:18.
  Armasta oma ligimest, sest ta on nagu sina.
  2Ms 15:11. 3Ms 19:18,34. Jr 31:35-37.
  Kuidas oleme meie neid käske täitnud?

 43. Kristuse ja inimeste surnust ülestõusmine (+palve) 13,4MB 13,4MB
  0689kpi2004ahall043 # 1Kr 15:20-34 # 58:24 # 10.11.2004
  Sari: 1Kr (2004) (34/)
  Jh 10:17-18. Ap 2:24.
  Kristus on Jumal ja tal on meelevald, mida inimesel ei ole.
  1Tm 6:16. 1Ms 2:17.
  Inimese hing on surelik.
  1MS 3:19. Rm 6:23. Jh 17:2-3, 6:47.
  Jumal võib anda igavese elu surma asemel.
  Rm 5:12-21. 1Ms 3:22. Tn 12:2. Js 26:14,19. Ps 49:16. 1Ms 5:24. 2Kn 2:11.
  Mis toimub peale surmahetke?
  Js 14:15. Lk 16:23, 23:43. 2Pt 2:4. Rm 10:17. Kg 3:18-21, 9:5-6.

 44. Kuidas on inimene pärast ülestõusmist? 13,5MB 13,5MB
  0693kpi2004ahall044 # 1Kr 15:35-58 # 59:06 # 17.11.2004
  Sari: 1Kr (2004) (35/)
  Salmi 29 seletuse katsed.
  Puhastustule õpetus katoliku kirikus.
  40 päeva peale surma vene õigeusu kirikus.
  Saduseride ja variseride kirjeldus.
  Maiseid asju ei saa üle kanda taevastesse asjadesse.
  Uue ihu annab Jumal.
  4Ms 19:11.
  Inimese elu on mõttetu ilma Jumala ja igavese eluta.
  Ka jüngrid ei tundnud Jeesust ära peale Tema ülestõusmist.
  1Ms 1:26.
  Võrdlus liblika arenguprotsessiga.

 45. See on ususõna, mida me kuulutame (+palve) 14MB 14MB
  0713kpi2005ahall045 # Rm 10:8 # 1:01:21 # 19.01.2005
  Rm 10:16.
  Mis on usu sisu ja mis teeb selle vastuvõtmise raskeks?
  Vanausuliste näide.
  Algkoguduse näide.
  Usu kadumises Eestis 50 aasta jooksul pole süüdi riigikord, vaid usklikud.
  Praegune vabadus ei ole toonud meeleparandust.
  Jõulu-usust.
  Üks tänapäeva kristlust mõjutanud ebajumalatest on demokraatia.
  Tõeusk on raske ja kohustav.

 46. Millised on nõudmised Jeesuse jüngrile? 14MB 14MB
  0714kpi2005ahall046 # Lk 14:28-33 # 1:00:54 # 26.01.2005
  Js 10:13. Kg 9:11. Õp 18:10-11, 24:3-6. 2Aj 26.
  Torni ehitamine on kulukas, see nõuab vaeva.
  Siin on hoiatav, mitte julgustav tähendamissõna.
  Paabeli torn.
  Ps 2.
  Kas vastame igaviku esitatud rangetele nõuetele?
  Ei ole kerge minna loobumise teed.
  Õp 21:31.
  Kohtus on Jumal meie vastane.
  Usuteel käimiseks on vaja jõudu, tahet, valmisolekut.
  Taevariik on hindamatu väärtusega.

 47. Mida tähendab ristitee jüngritele? (+palve) 13,5MB 13,5MB
  0738kju2005ahall047 # Mt 16:24-26 # 58:48 # 25.03.2005
  [Toimus Suurel reedel.]
  1Pt 2:21.
  Ristitee on mõeldud jüngrite jaoks.
  Ustavad käivad koos Jeesusega.
  Ap 11:26.
  Meilt nõutakse enese täielikku salgamist.
  Maailm peab olema meile vaimselt võõras paik.
  1Kr 9:22.
  Paulus peab ennast iseenda vaenlaseks.
  Jeesus nõuab meilt, et me ennast täielikult eitaks.
  Mt 11:29.
  Risti neli tähendust.
  1Kr 1:18.
  Ristikandmine on igapäevane tegevus.
  Ristikandmine maksab meile kõik.
  Kristuse tee on raske tee.
  Näide naiskristlasest Perpetuast 203. aastast.
  Ei ole kerget teed igavesse ellu.
  Mõtleme, mida peame tegema, et olla tõelised kristlased!
  Sa pead julgema minna vastuollu maailmaga.
  Kristuse rist on relv ja töövahend sinu käes.
  Kas sa oled ära andnud oma elu, et Jumal saaks selle sulle tagasi anda?

 48. Jumalariigi noot tõmbab kokku igasuguseid kalu 12,8MB 12,8MB
  0759kpi2005ahall048 # Mt 13:47-50 # 55:53 # 04.05.2005
  Mt 4:19.
  Võrdlus nooda ja taevariigi vahel: töötab püsivalt ja pidevalt ning on väga võimas.
  Noot tõmbab kokku häid ja ka kõlbmatuid kalu.
  Inimesed ei otsinud Jeesuse juures ainult imesid, vaid hoopis kõhutäit.
  Agnostikute-ateistide kirikuskäimine ja piiblilugemine Ameerikas.
  3Ms 11:9-12.
  Kui noot ei tõmba inimesi, siis tullakse kirikus inimestele vastu ja pakutakse mittevaimulikke vastu.
  Meie ülesanne on mõõta endid vaimulike mõõdupuudega.

 49. Rästikute sugu, kes on teile märku andnud? (+palve) 12,7MB 12,7MB
  0802kpi2005ahall049 # Mt 3:1-12 # 55:22 # 28.09.2005
  Johannese päritolu ja elu.
  Lk 3:2. Mt 4:17.
  "Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!"
  Am 5:18-20.
  Jehoova päev on pimedus, mitte valgus.
  Evangeeliumi kuulutajad ei kuuluta täit tõde.

 50. Kas tahad olla õnnelik siin või taevas? (+palve) 13,6MB 13,6MB
  0823kpi2005ahall050 # Mt 6:6-15 # 59:18 # 09.11.2005
  Sari: Õnneliku elu juhtnöörid (Mäejutlus) (3/8)
  Meie Isa palvest.
  2Pt 3:13.
  Jumal esmalt ja siis kõik muu.
  Otsitakse sotsiaalset kogemust, mitte Jumala tahte täitmist.
  Meie Isa palvesse suhtutakse sageli kui maagilisse teksti.
  Andeksandmise erinevad tahud ja tingimused.

 51. Neli kriteeriumi õnneliku elu hindamiseks (+palve) 11,9MB 11,9MB
  0840kpi2005ahall051 # Mt 7:13-20 # 51:52 # 14.12.2005
  Sari: Õnneliku elu juhtnöörid (Mäejutlus) (8/8)
  Lai ja kitsas tee.
  Mt 24:11. Lk 6:22-23.
  Valeprohvetitest.
  Jr 23:6.
  Valeprohveteid enamasti sallitakse, õigeid prohveteid mitte.
  Mi 2:11. Jr 23:22.
  Meie oht on valida kerge tee või rääkida ainult kergest teest.
  Surma kõne inimestega (Berndt Notke "Surmatants").
  Kas oleme kristlastena teinud järeleandmisi maailmale endi sees?