Piiblitundide seeriad peetud Tallinnas Kalju Baptistikoguduses.

 1. Elu kahe suure tähise vahel 8MB
  0080vpi1969kraid001 # Fl 1:3-7 # 34:58 # 06.08.1969
  Palvemaailm.
  Esimene päev evangeeliumiga.
  Jumal annab kutse ja on kõige algataja.
  Sündmustevaene ja -rikas usuelu.
  Olgu sinu südames esimene armastus! Selles tegutseb Püha Vaim.
  Tuleta meelde oma vaimuliku sünni päeva! See on loodinöör.
  Kristuse päev on vaimuliku elu põhjanael.
  Jumala loomingus ei ole poolikust.
  Käi õige kiirusega Jeesuse järel!
  Hoidu kurjade vaimude eest!
  Mõtlemise distsipliin.
  Mõtle oma kogudusest head!

 2. Pauluse palvemeelsus 7MB
  0081vpi1969kraid002 # Fl 1:7-11 # 30:33 # ??.08.1969
  Palve südamega.
  Vaid südamega saab saavutada edu.
  Südamlikkuse säilitamine.
  Mõnikord kaotavad usklikud usku kaitstes Kristuse meelsuse.
  Austada tuleb kõiki.
  Igatsus osaduse järgi.
  Igatsuste lõpust.
  Jh 13:34-35.
  Armastuse tähtsus vaimuandides koguduses.
  Kas sina armastad Jumalat?
  Ära häbene ega hoia tagasi armastust!

 3. Ärge riielge, olge üksmeelsed ja alandlikud! 9,2MB
  0082vpi1970kraid003 # Fl 2:2-5 # 40:22 # 02.07.1970
  Hoia osadust koguduse ja Jumalaga!
  Uskujatel peab olema üks hing!
  Mis on riid?
  Minameelsuse vastu tuleb võidelda teadlikult.
  Hoidu riiust ja tühjast aust! Selle asemel olgu alandus.
  Alandlikkuse erakordsus.
  Alaväärsus ja nõrkus pole alandlikkus.
  Tiigri- ja talle meelsus.
  Alandus on Püha Vaimu vili.
  Alandus on õige hoiak Jumala ja kaasinimeste suhtes.

 4. Minge maailma ette Kristuse meelsusega! 9,6MB
  0083vpi1970kraid004 # Fl 2:5-11 # 41:53 # 09.07.1970
  [24.-25. minuti juures on mõnda aega kuulda tagatausta väikesi moonutusi.]
  Eriline kirjakoht, mis sisaldab kogu evangeeliumi.
  On tähtis, mis on meie sees.
  Kristuse meele avaldamine.
  Kristuse meelsus on vajalik igale kristlasele.
  Mt 11:29, 20:28. Jh 5:41, 8:50, 13:5. Kl 1:15. Jh 1:1, 17:5.
  Jeesuse elu põhijooned seitsmes osas.
  Jeesusel oli Jumala nägu orja näos.
  Hoia endas Jumala nägu, ära seda ära kaota!
  Oleme harjunud, et Jumal laseb meil kuulda 100 jutlust, enne kui midagi teeme.
  Sõnakuulmine ja tähelepanelikkus Jumala ja Tema sõnade vastu.
  Mine tagasi ja alanda ennast!

 5. Alandlikke ülendatakse 9,2MB
  0084vpi1970kraid005 # Fl 2:9-11 # 40:00 # 15.07.1970
  Hb 5:8.
  Inimese sõnakuulmatus.
  Tähtis on Jumala, mitte inimeste arvamus sinu kohta.
  PS 37:11.
  Inimese tõeline suurus.
  Jeesuse ülemvõit kogu maailmas.
  Alles jääb vaid nimi Jeesus.
  Jeesus on päästja ja Tema nimes on jõud.
  Kõigil on vaja Jeesust.

 6. Rõõm kui usuelu tähtis kaaslane 9,3MB
  0085vpi1970kraid006 # Fl 3:1-3 # 40:48 # 09.09.1970
  Kas kaks kirja filiplastele on pandud kokku?
  Saamine vennaks Kristuses.
  Kes on Jeesuse vend?
  Püha Vaim tegutseb vendluse pinnal.
  Jumal tahab, et usklikud oleksid rõõmsad.
  Jh 15:11, 17:13. 1Jh 1:4. Rm 14:17, 15:13.
  Ap 13:12. 2Kr 7:4. 2Ts 1:6.
  Kust on rõõm pärit?
  Ga 5:22.
  Rõõm on tunnus osadusest Jumalaga.
  Rõõm on suur väärtus ja seda tuleb kaitsta.
  Ela välja oma rõõm!
  Rõõm on jõud.

 7. Valvake, katsuge kõik läbi! 9,5MB
  0086vpi1970kraid007 # Fl 3:1-3 # 41:32 # 16.09.1970
  1Kr 16:13.
  Kõik "usklikud" ja "töötegijad" ei ole usaldatavad.
  Ef 6:13.
  Juudistajate probleem.
  Enda teenetega ei saa päästetud, vaid ainult armust.
  Kes on koerad?
  Ps 59:7,16.
  Õigete proportsioonide tähtsus (sääsed ja kaamelid).

 8. Usuelu on Kristuse tundmine 9,4MB
  0087vpi1970kraid008 # Fl 3:9-11 # 41:13 # 14.10.1970
  Tung Jeesuse ja tung maailma poole.
  Ga 2:20. 1Kr 6:17. Kl 1:27.
  Mida tähendab Kristuse tundmine?
  Jumal kutsub meid välja kaevama rikkusi, millest me võime elada.
  Ilmutuste ohtlik üleolek.
  Otsi tõde vaid Jumala käest!
  Vaikiv kristlane on nagu pime valgus.
  Jeesust ei saa tunda odava hinna eest.
  Tunne Kristust kui suurt energiaallikat!
  Kas sinu näost on näha Kristuse nägu?
  Kui patune kohtub päästjaga.
  Kas Jeesus on sinu sõber?

 9. Kristuse surma ja ülestõusmise vägi 9,8MB
  0088vpi1970kraid009 # Fl 3:8-11 # 42:47 # 21.10.1970
  Pauluse soov oli elustav vägi ja muutev osadus.
  Jeesuse surm ja ülestõusmine.
  Suur ülestõusmise vägi iga uskliku elus.
  2Kr 3:18.
  Jõud, mis muudab inimest.
  Rm 6:13. Ef 1:19.
  Kel pole Kristuse Vaimu, pole Tema oma.
  Kannatamise osadus muudab.
  Kas julged paluda, et ise muutuksid?
  Kas otsid kerget usuelu?
  Muutumine Jeesuse surma sarnaseks.

 10. Olla Jumala käes suunata 8,4MB
  0089vpi1970kraid010 # Fl 3:12 # 36:41 # 28.10.1970
  On tähtis, kes meid kätte on saanud.
  Usuelu algatus tuleb Jumalalt, mitte inimeselt.
  Ap 17:26-27.
  Jumal ei kutsu inimest asjatult.
  Me peame toimima oma elus ja pühitsuses koos Jumalaga.
  Jumal ei andesta sinu äraütlemist.
  Ära rahuldu osalise eduga!
  Sisemise vaesuse tunnetus on edasiviiv jõud.
  Täiuslikkus ei tähenda vaid vigade puudumist, vaid ka kõige hea väljaarendamist.

 11. Kristlane on võidujooksja 8,5MB
  0090vpi1970kraid011 # Fl 3:13-14 # 37:04 # 04.11.1970
  [32:32 juures on katkestuskoht.]
  Kuidas näeb välja kristlase elu?
  Rahulik ükskõiksus on vastand Pauluse mõttele.
  Seismajäämine on juba kaotus.
  Kristlast ei pane liikuma käsk.
  Hb 3:1.
  Uskliku taevane kutsumine.
  Maailmainimeste madalad ideaalid.
  Vaid Jumal äratab meid vaimsest surmaunest.
  Tagasivaatamine võib olla halb, aga ka hea.
  Õnnetunne kiusatuse võitmisest.
  Kristuse sarnasuse õnnistus.

 12. Usuelu täiuslikkusest 9,3MB
  0091vpi1970kraid012 # Fl 3:15 # 40:37 # 18.11.1970
  Jumalal on küllus.
  1Kr 1:10-12.
  Meie osa on nõuda täiuslikkust.
  1Kr 3:1-2.
  Kristlaste vaimuliku arengu kiirus ja arengu tase on väga erinev.
  Hb 5:12.
  Kasva Jeesuse tundmises!
  Erapooletus on täiuslikkus.
  Suurem Jumala lähedaolu on suurem täiuslikkus.
  Täiuslikkus pole mitte meie täius, vaid Jumala täius meis.
  Me ei pea vaatama inimesi, vaid ideaali ennast.
  Saatan võib meid eksitada ja petta täiuslikkuse taotlemisel.
  Usu kaudu saame vaimuliku täiuslikkuse õnnistuse.
  Täiuslikkus sisaldab oma ebatäiuslikkuse mõistmist.
  Mida puhtam on süda, seda selgem on eristusvõime.
  Kuula oma südametunnistuse häält!
  Pingutused soovitud asja saamiseks.
  Valetäiuslikkuse tunnuseks on eemaldumine,
  täiuslikkust iseloomustab tihe kokkuhoid ja armastus.

 13. Meie ühiskond on taevas 9,3MB
  0092vpi1970kraid013 # Fl 3:20-21 # 40:43 # 15.12.1970
  Hb 11:16,10. Jh 3:13.
  Jeesuse esimesest tulemisest.
  Kristlased on maa elanikud, kuid taeva kodanikud.
  Maailmale ei meeldi usklikud, kes on neist erinevad.
  Õigus sisse minna taevase linna väravatest.
  Ole rõõmus, et sinu nimi on taevas kirja pandud!
  Taevane linn ja selle kodakondsus.
  Võitle selle linna huvide avardumise eest!

 14. Seitse usuelu ruumi 9,4MB
  0093vpi1971kraid014 # Fl 3 # 40:59 # 27.01.1971
  F. B. Meieri jaotus seitsmeks.
  1. Lahtirõivastumise ruum.
  Hea arvamine endast või põlgus enese suhtes?
  Kl 3:9-12. Ef 4:22-24.
  Kurjad vaimud tuleb südamest välja ajada.
  2. Riietusruum.
  Uskliku uued riided.
  3. Lähedase osaduse ruum Jeesusega.
  Jeesuse rist ja enda ärasalgamine.
  4. Kõrgete taotluste ruum.
  See on vaheaste edasikasvamisel.
  Me ei ela mälestustes, vaid me püüame edasi tulevikku.
  Unusta asjad, mis sind takistavad.
  5. Kaastundlikkuse ruum.
  Õrn süda ristivaenlaste suhtes.
  6. Lootuse ruum.
  Jeesus tuleb tagasi.
  7. Usulise ettehaaramise ruum.
  Peame õppima, mida tähendab alistumine.

 15. Ela taevase linna seaduste kohaselt! 9,2MB
  0094vpi1971kraid015 # Fl 4:1-3 # 40:17 # 03.02.1971
  [2:52 juures läks helitugevus korraks nulli lähedale; proovisin taastada.]
  Fl 1:27.
  Hoia oma kuuluvus taevalinna alaliselt värske!
  Kas sina mõtled tõeliselt, kui ütled "armsad"?
  Jumal kasutab armastuse meetodit evangeeliumi kuulutamiseks.
  Kui lähened teistele inimestele, ära unusta armastuse teed!
  Kui tekivad takistused, tekivad jõuvarud.
  Takistuste õnnistused.
  Meie igatsus osaduse järgi on hoopis nõrgem, kui Pauluse igatsus.
  Rm 9:2-3.
  Armsad ja igatsetud vennad.
  Ef 6:11,13,16.
  Mis annab kristlasele jõu seista tugevalt?
  Jää Jumala sõnasse!
  Seiske Issandas!

 16. Minameelsus rikub kõik ära 8,2MB
  0095vpi1971kraid016 # Fl 4:2-5 # 35:50 # 10.02.1971
  [31:04 juures on viis sekundit hääletugevus vaikseks läinud.]
  Usklikud peavad üks olema.
  Koguduses on vaja kõiki liikmeid, ka pealtnäha vähetähtsaid.
  Inimlik aktiivsus ei pea mööda minema vaimulikust arenguastmest.
  Tuleb eristada, mis on südames vana ja mis on uus.
  Oht tõlgendada 1Kr 14:34 ja 1Tm 2:19 ühekülgselt.
  Naiste osatähtsus kristluse ajaloos.

 17. Ärge muretsege! 8MB
  0096vpi1971kraid017 # Fl 4:5-6 # 34:59 # 10.03.1971
  [29:33 on mingi auk.]
  Usklik peab lahti ütlema vanast ja võtma omaks uued eluviisid.
  Mure eest ei hoia miski.
  Ärge võtke omaks ühtegi mõtet mure käest!
  Tule välja isolatsioonist!
  Muretsemine on usuelule ohtlik nähtus.
  Muretsemisel on lämmatav jõud.
  Muretsemine ei kuulu Jumala riigi juurde; see on vaenlase salakaup.
  Jumal on keelanud muretseda.
  Muretsemine näitab distantsi sinu ja Jumala vahel.
  Usklikud võivad arvestada, et Issand on ligi ("maranata").
  Ps 145:18.
  Hoia Jeesuse ligi!
  Rm 8:28. 1Kr 11:28.
  Palve nõuab aega ja energiat.

 18. Jumala rahu hoidev jõud 9,8MB
  0097vpi1971kraid018 # Fl 4:7 # 42:44 # 17.03.1971
  Kust Jumal on eemale jäetud, seal ei ole ka rahu.
  Missugused on meie rahu alused?
  Kas Jumala rahu on teie rahu aluseks?
  Jumala rahu jääb!
  Kas sinul on rahu Jumalaga?
  Js 26:2-3. Rm 15:13.
  Kas sina oled rahu laps, on sinuga rahu atmosfäär?
  Õige rahu ei ole surnuaiarahu, ükskõiksus.
  Rahu rikastab inimese vaimu.
  Palveta Jumala rahu pärast.
  Ef 3:19-20.
  Palve ja rahu on seotud omavahel.
  Jumala rahu hoiab.
  Meie usuelu valvatakse Jumala poolt.

 19. Mõte ja tegu jäägu Jumala rahu piiridesse 8,3MB
  0098vpi1971kraid019 # Fl 4:8-9 # 36:05 # 24.03.1971
  Jumala rahust.
  Rahu jaoks peab mõtlema ja tegutsema õigesti.
  Õp 4:23, 23:7.
  Mõtete suur tähtsus.
  Mida sa mõtled, seda sa varsti teed.
  Mõtted avaldavad mõju kogu meie iseloomule.
  Iga allakäik algab mõttemaailmast.
  Ebapuhtad mõtted muudavad inimese ebapuhtaks.
  Kurjade vaimude oht meie mõttemaailmas.
  Kas patt on meile tõesti patt ja Kristus Kristus?
  Kas sa varjad ja peidad pattu, hingevaenlast?
  Inimesed hakkavad sind hindama sinu mõtete järgi.
  Inimeste ilusad mõtted.
  Iga mõte jätab meile oma jälje.
  Kuri tuleb ära võita heaga.
  Meil tuleb tõsta oma pilk üles ja mõelda sellele, mis on ees.
  Puhtad mõtted tulevad puhtast südamest.
  Me vajame sügavat vaimulikku puhastust.

 20. Kristuse jõuallikad inimese käes 8,7MB
  0099vpi1971kraid020 # Fl 4:13-14 # 38:06 # 05.05.1971
  Ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks.
  Jumala Vaimu võimsusi tuleb kasutada vaid ettevalmistusega.
  Vaimulikud rikkused pole imetlemiseks, vaid kasutamiseks.
  Me pole kasutanud Jumala jõuallikaid, pole neid vastu võtnud.
  Me vajame väge.
  Peame õppima ja tundma Jumala jõuallikaid.
  Kristlase ülesanne on elada püha elu.
  Jeesus on koguduse elujõud.
  Jh 10:10.
  Mis hoiab meid Jeesuse küljes?
  Miski ei lahuta meid Kristuse armastusest.
  Usklik ei ela omast jõust usuelu.
  Jeesus kui filter ja võimendi.
  Jeesus on jõuallikas ka kiusatustes.

 21. Andmise ja võtmise arvepidamine 8,2MB
  0100vpi1971kraid021 # Fl 4:14-18 # 35:41 # 12.05.1971
  Pauluse olukorrast ja elamisest.
  Abistamisest.
  Pauluse heameel abist.
  Vaimulik osadus ei piirdu tunnetega.
  Osavõtmine pühade puudusest.
  Jumala lapsed moodustavad ühise perekonna.
  Fl 2:4. Ap 2:44-45, 4:32-35.
  Uus Testament õpetab usku, mis tegutseb armastuse kaudu.
  Lk 6:38.
  Vaimulikud rikkused suurenevad vahetuse teel.
  2Kr 8:14.
  On olemas õnnetut monotoonsust - ainult ühe õigekspidamist.
  Jumala loodud maailm on ilus ja rikas.
  Andmine ja võtmine toimub osaduse pinnal.
  Oleme saanud enam, kui oleme suutnud anda.
  Hoolekandmisest.
  Kuidas tuleb tuua oma and ja teha head.

 22. Jumal täidab meie vajadused 7,6MB
  0101vpi1971kraid022 # Fl 4:19-20 # 32:57 # 02.06.1971
  [Kvaliteet vilets - kohati on hääl summutatud.]
  Kas meile on tähtsad enda või teiste vajadused?
  Kogu inimlik olemus on justkui suur pundar vajaduste järele.
  Kas meie vaimulikud vajadused on samuti kasvanud koos muude vajadustega?
  Me ei tohi jääda vaimulikult kääbusteks.
  Kas sinu palveelu on kasvanud, kas vahekord Piibliga süvenenud?
  Tuleb teha vahet meie soovide ja vajaduste vahel.
  Jumal täidab meie vajadused, mitte kõik soovid.
  Me unustame ära, et meie selja taga on Jumala riik.
  Meie vaimulik elu on mõeldud nii, et meil on üliküllus, mitte hädapärast.
  Ef 1:18-19. 1Kr 1:4-5. Ef 1:3.
  Jumal täidab meie vajadused oma rikkuse järgi.

 23. Jumalale olgu au! 7,6MB
  0102vpi1971kraid023 # Fl 4:20-23 # 33:17 # 09.06.1971
  Pauluse viimased sõnad.
  Kas Jumala asjad on sulle tõeliselt pühad ja au sees?
  Au tähendab väljendatud pühadust.
  Kogudus ja Jumala au kuuluvad kokku.
  Jeesusele peab kuuluma meie elus esikoht.
  Õnnetused tekivad, kui Jumal pole meie elus enam aujärjel.
  Sa ei pea muretsema oma väikese au pärast.
  Jumala aujärjelt tuleb igasuguseid juhtimisi, mille vastu tuleb valmis olla.
  Jumala au on jääv, mitte kaduv.
  Tervitamise kaunis komme.

 24. Arm on Jumala and 4,2MB
  0103vpi1971kraid024 # Fl 4:23 # 18:11 # 16.06.1971
  Vajame armu usuelu alguses ja lõpus.
  Mida tähendab arm?
  Suure kuninga eriline arm.
  Vahetalitajate kaudu arm nõrgeneb.
  Arm toob rõõmusära.
  Arm kui igapäevane õpetaja.
  Oht armu kaotada.
  Armu jätkuvaks saamiseks tuleb jääda alandusse.

 25. Volitatud kuulutama Jumala Sõna 9,6MB
  0104vpi1971kraid025 # Kl 1:1-8 # 41:53 # 30.06.1971
  Fl, Kr, Ts, Rm kirjad on ühele kogudusele, aga Kl on ringkiri (ka Ef).
  Halb on, kui Jumala sõna jääb meie juurde pidama.
  Jumala sõna peab edasi liikuma.
  Apostli ameti tähendus.
  Mt 10:40. Lk 10:16. Mt 16:19.Jh 20:21,23.
  Peaksime paluma prohvetliku ja apostelliku vaimu pärast koguduses.
  2Kr 5:20.
  Paulus on Jeesuse Kristuse volitatud isik.
  Apostliks ei saa hakata.
  Ga 1:15-16. 5Ms 19:15.
  Apostel ei esita isiklikke vaateid, vaid ta on apostel.
  1Jh 5:11.
  Tõeline kogudus seisab Kristuses.
  Kolossuse linnast.
  Tõeline pühaduse allikas on Jumal.
  Hoidke kokku, see teeb meid tugevaks!
  Armus on olemas kõik õnnistused.
  Rahu armu tulemusena.

 26. Üleskutse palvele Jumala tahtmise tunnetamiseks 8,7MB
  0105vpi1971kraid026 # Kl 1:9-11 # 38:03 # 21.07.1971
  Lakkamatust palvest.
  Tee Jumala riiki läheb läbi mitme viletsuse.
  1Ts 3:3-4.
  Jumalal on meile anda veel enam ja suuremat.
  Seismajäämisest usuteel.
  Jumalal on küllus.
  Apostel ei palunud kruusitäit, vaid jõetäit.
  Jumal ei paku osalist, vaid külluslikku armu.
  Õnnistuse saladus: palves saame tõsta oma pilgu enda viletsuselt Jumala küllusele.
  Me ei ole täidetud Jumala tahtmise tundmisega.
  Peame otsustavalt ja rõõmsalt täitma Jumala tahtmist.
  Inimesed otsivad taga tunnetust.
  Jumal tahab, et me õndsaks saaksime.
  Me ei tohi olla teadmatud Jumala tahte suhtes.
  Jumalal ei ole teisejägrulist tahet.
  Jumal jagab erinevaid ülesandeid.
  Jumala tahet on vaja tervenisti mõista.
  Jumala riik vajab vaimulikke inimesi.
  Käitu igati väärikalt Issanda ees.
  Ei ole kiitus usklikele, kui nad on nõdrad.
  Paulus palub jõulist kogudust ja usklikke.
  Ära muretse näilisest allajäämisest, see on tugevus.

 27. Jumala-inimese tänu põhjustest 10MB
  0106vpi1971kraid027 # Kl 1:12-14 # 43:27 # 28.07.1971
  Tänu ei sõltu meeleolust.
  Kui oleme lapsed, oleme ka pärijad.
  Meil on Isa taevas.
  Inimesed tülitsevad tühjade asjade pärast.
  Usklikele on määratud nagu enne aega, tulevase maailma valguses.
  Selle maailma inimese vaimsest pimedusest.
  Pimedusest toob välja ainult Jumal.
  Päästmine tähendab ka väljatõmbamist tulevasest vihast.
  Iga usklikukssaamine tähendab valitsuse vahetust inimese elus.

 28. Jeesus on andestuse ime 7,6MB
  0107vpi1971kraid028 # Kl 1:12-20 # 33:06 # 04.08.1971
  Vaidluse teel vastased hoopis kiinduvad oma seisukohtadesse.
  Kolossa kiri on avanud õige arusaamise Jeesuse kohta.
  Vajame suurt Jeesust.
  Paljudel on väike Jeesus, kes ei suuda aidata.
  Jeesuse suurus on selles, et ta on meie lunastaja.
  Mt 20:28.
  Pattude andekssaamine on ime.
  Loodusseadustes ei ole andeksandmist.
  Enne, kui sa lähed tööle ja vaatad inimestele silmi, vaata oma päästjale silmi.

 29. Jeesuse läbi on kõik loodud 8MB
  0108vpi1971kraid029 # Kl 1:15-19 # 34:42 # 11.08.1971
  [Väike auk 17:02.]
  Kui suur on Jeesuse surm!
  Jumala Vaim võib avada ukse tulevikku ja minevikku.
  Piibli loomislugu.
  Jeesus on Jumala kõrval ja samuti kõige looja.
  Jumala parem käsi.
  Kas te usute ingleid?
  Tn 7:10.
  Kas peaksime palvetama ka pühakute, Jeesuse ema ja kosmosekülaliste poole?
  Me oleme loodud Jeesusele.
  Kus Jeesusel on keskne koht, seal on lõhed inimeste vahel ületatavad.
  Kari ja karjane, viinapuu ja oksad, pruut ja peigmees, ihu ja pea.
  Jumala koguduses ei ole asutajaliikmeid peale Jeesuse, on vaid esimesi liikmeid.

 30. Jeesus on täius ja lepitus 8,7MB
  0109vpi1971kraid030 # Kl 1:19-22 # 38:11 # 18.08.1971
  Milles seisneb Kolgata risti saladus?
  Kui sa võtad Jeesuse vastu, siis sa võtad täiuse vastu.
  Kes teeb pattu, on sõjavahekorras Jumalaga.
  Jeesuses on lepitus.
  Lodev eluvool haarab kaasa inimese, kes annab järgi patule.
  Patuse inimese meelsuses on vastuseis Jumalale.
  Kui palju kaotavad need, kes on eemal Jumalast.
  Pühadus on inimhinge lõplik täius.
  Puhas ja püha elu on parim kaitse selles maailmas.

 31. Jääge usus kindlaks! 8,1MB
  0110vpi1971kraid031 # Kl 1:23 # 35:13 # 25.08.1971
  Me ei tohi unustada, kust me oleme tulnud Jumala juurde.
  Usklik peab saama tugevasti rajatud usule.
  Säilita Kristusega vahetu ühendus!
  Ei ole ükskõik, mida inimene usub.
  On tõdesid, mis võivad inimesi orjastada.
  Me peame jääma ka usu tunnistajateks.
  Kristlik lootus on kui ankur meie usulaeval.
  Kelle teener ma olen? Kas ma olen õiges teenistuses?
  Evangeelne lootus otsib teenreid.

 32. Kannatused ja viletsused Kristuse pärast 9,4MB
  0111vpi1971kraid032 # Kl 1:23-25 # 40:54 # 01.09.1971
  Pimedusetund ja Kristuse lähedalolu kuuluvad kokku meie jaoks.
  Igaühte, kes tahab jumalakartlikult elada, tabavad ebameeldivused.
  Lk 24:26. Ap 14:22. 1Ts 3:2-5.
  Uskuda Jeesust tähendab võtta endale Tema viletsused ja kannatused.
  Igal ajastul on olnud oma kannatuste mõõt.
  Kristuse viletsus kuulub evangeeliumi juurde.
  1Kr 1:7. Fl 3:10.
  Jumala riigis olgu neid, kes kannavad ohvreid.
  Suur osa kannatustest on teise inimese heaks.
  Vajame eeskujusid kannatustes.
  Ei saa olla olemas arga kristlast.
  Kui meil on kannatusi, siis mõistame teisi kannatajaid.
  Vaikne kannatus kuulub samuti evangeeliumi juurde.
  2Tm 2:10.
  Kannatused on nagu see kuld, millest tehtud kroon meile pähe pannakse.

 33. Kuulutamise erandlik tähtsus maailmas 9,5MB
  0112vpi1971kraid033 # Kl 1:28-29 # 41:25 # 15.09.1971
  Laul ja vabadus kuuluvad kokku.
  Vaimulik laul ei ole arvustamiseks, vaid kasutamiseks.
  Evangeeliumi kuulutamise taga on Jumala korraldus.
  Kantsel vajab eestpalvet.
  Meie kuulutustöö peab väljendama Jeesust kui ristilöödut.
  Keda meie kuulutame?
  Jeesuse mõju on olnud läbi ajastute ja kõikjal.
  Jeesus jääb.
  Jeesus on preester.
  Jeesusel on õigus nõuda sinult täielikku alistumist.
  Jh 3:16.
  Kuulutamine tähendab ka inimeste veenmist.
  Õpetajal olgu selge pea, manitsejal soe süda.
  Inimesi tuleb manitseda.
  Valguse suurim sõjariist on tõde.
  Evangeeliumi kuulutamine on töö, milles tuleb vaeva näha.
  Kidakeelsusest evangeeliumi kuulutamisel.
  Kas suhtume vaimulikku võitlusse evangeeliumi edu eest tõsiselt või mitte?

 34. Usuvõitlustest 8MB
  0113vpi1971kraid034 # Kl 2:1-4 # 35:03 # 22.09.1971
  Kogudusevanemate mured vajavad ühist kandmist ja eestpalvet.
  Hb 12:1. 1Tm 6:12. Fl 1:30.
  Paulus - võitleja eeskuju.
  Kurjad hundid usklike keskel.
  Eksiõpetajad: Kas ainult Jeesuset piisab?
  Peame pidama palvevõitlust, et kogudus ei läheks õigelt kursilt kõrvale.
  Mis hoiab koos Jumala kogudust?
  Saatan ründab usklikku nõrgast kohast.
  vajame sisemist vastupanujõudu, et jääda ustavaks Jumalale.
  Usklikud peavad olema liidetud kokku armastuses.
  Õnnetu on, kes ei püüdle täielise mõistmise poole.
  Jeesus on uks Jumala rikkuste juurde.

 35. Ärge vahetage tõde vale vastu! 10,1MB
  0114vpi1971kraid035 # Kl 2:4-7 # 44:04 # 29.09.1971
  Meie mure on, et usklikuks saanud ka usklikeks jääksid.
  Vale esineb tõele sarnases vormis.
  Pettuse vormid.
  USklik peab olema valvel.
  Katsuge kõik läbi!
  Ära lase ennast meelitada!
  Jumal on korra Jumal.
  "Mis te olete teinud minu vähematele vendadele, seda olete teinud minule."
  Kas Jeesus on sinu hinge päästja?
  Kuidas me võtame Jeesust vastu? - Usu kaudu.
  Käige Temas! Arvestage Jeesuse ligioluga kõikjal!
  Kõik oleneb meie elu varjatud osast, juurtest.
  Arendage palveelu!
  Millele meie toetume usuelus?
  Piibel ei julgusta meid toetuma tunnetele või teiste inimeste arvamusele.
  Võime olla rajatud Temale!
  Olge ülevoolavad tänus!

 36. Filosoofia või Kristus? 7,8MB
  0115vpi1971kraid036 # Kl 2:8-9 # 34:07 # 06.10.1971
  Mida tähendab "Kindel alus"?
  Pettuse oht tunnetuse näol.
  Surnud mateerial ei ole küsimusi.
  Mis on filosoofia?
  "Kas poisid on kõik siin?"
  Jeesuses on vastus kõikidele küsimustele, sest Temas on Jumala täius.
  Usu ja teaduse vahel otsitakse vastuolu, aga seda pole.

 37. Lihalikkusest ja ristimisest 9,3MB
  0116vpi1971kraid037 # Kl 2:9-14 # 40:34 # 13.10.1971
  Jumala kogudusel on ka kurje päevi, kui hundid tulevad karjas.
  Ümberlõikamise kohustusest.
  Roomlaste madal lihameelsus.
  Lihahimust vabanemisest.
  Ristimise tähendus.
  Patust lahti ütlemine.
  Kas meid päästab usk või ristimine?
  Lihaihu ja minameelsus tuleb hauda viia.
  Fl 3:21.
  Kas meile on tarvis rohkem usukombeid või usku?

 38. Kustutatud võlakiri 7,8MB
  0117vpi1971kraid038 # Kl 2:13-15 # 34:05 # 03.11.1971
  Me vajame taevaseid orientiire.
  Inimene otsib võlgadest vabanemist.
  Me ei vabane võlakoormast võlakirja katki rebides või teisi süüdistades.
  Jumal on meie võlaküsimuse lahendanud.
  Jumal ei andesta poolikult, vaid täielikult.
  Inglitest.
  1Kr 2:8, 15:25, Rm 8:33,31.
  Jeesus on üle iga meelevalla ja valitsuse.
  See on suur mõttetus, kui usklik kuulab saatana ja nende häält, kellelt on ära võetud kõik relvad ja

 39. Väärnähtused algkoguduses 8,2MB
  0118vpi1971kraid039 # Kl 2:16-23 # 35:55 # 10.11.1971
  Jumala tõed peavad jääma puhtaks ja Jumala tõed selgeks.
  Kristliku usu väärnähud: tseremonialism ja asketism.
  Hingamispäeva tähistamisest.
  Usklikud on vabad sellest maailmast, see ei tõmba neid.
  Me ei ole kohtumõistjad kaasusklike üle.
  Kavatsetud alandlikkus on vastik ja sellest ei tule midagi välja.
  Valealandus reedab ennast kõrkuse läbi.
  Ei tohi segi ajada pea-asja ja kõrvalasja.
  Jeesus peab olema koguduse pea.

 40. Usuelu on kristusekeskne 8,1MB
  0119vpi1971kraid040 # Kl 3:1-4 # 35:20 # 17.11.1971
  Oma tehtud pühitsusest.
  Käsust või Kristusest lähtuv pühitsus?
  Jeesuse olev on seaduslikult meie oma.
  Me tunneme haavu, mis parandavad haavu.
  Vana ja uue elu vahel peaks olema selge vahe.
  Fl 1:21. Jh 8:23-24. 2Kr 3:18.
  Suunake oma tähelepanu sellele, mis on üleval.
  Peame tegema kõik selleks, et näeksime asju taevasest seisukohast.
  Jeesus on nähtamatu, aga mitte mõjuta.

 41. Patt on ohtlik liitlane 8,3MB
  0120vpi1971kraid041 # Kl 3:3-9 # 36:18 # 23.11.1971
  Tõde pühitsusest on ristiusu üks põhitõdesid, seda ei saa lahutada ülejäänud usuelust.
  Meie probleem pole, et oleme ihulikud ja soolised olendid.
  Mk 7:21. 2Kr 7:1. Rm 12:1.
  Ahnuse patt on raskesti välja aetav.
  RM 1:18.
  Uskliku inimese elus peab olema toimunud suur pööripäev.
  Usklik on patu suhtes võtnud surma hoiaku.
  Tõelisest pühitsusest.

 42. Pühitsuselu positiivne osa 8MB
  0121vpi1971kraid042 # Kl 3:9-13 # 34:53 # 01.12.1971
  Tt 2:11-13.
  Pühitsuselu ei pea meid viima uhkuse kõrgustikele, vaid alanduse orgudesse.
  Kõikide sees on Kristus - peame seda arvestama iga uskliku juures.
  Pidage kalliks kuulumist sellesse ühiskonda, kus Kristus on kõik ja kõiges!
  Ärge tooge vana elu standardeid uude ellu!
  Jumala kogudusel ei ole asutaja liikmeid.
  1Tm 1:13.
  Seal, kus on Kristus, on armastus üksteise vastu; kus on patt, on ka vaheseinad.
  Peame pühitsuse küsimust tõsisemalt võtma.
  Kl 1:9.
  Millal sa viimati elasid üle vaimuliku uuenduse?
  Me vajame uuendust.
  Jumal soovib, et me kasutame meile antud võimalusi.
  Tehtud alandus on näitemäng, see ei jää elu katsumustes püsima.

 43. Uskliku inimese vaimulikust riietusest 9,4MB
  0122vpi1971kraid043 # Kl 3:12-14 # 40:50 # 08.12.1971
  Riietustest Piiblist.
  Oleme riietatud Kristusesse.
  Rm 13:12. Ef 4:22-24, 6:11. 1Ts 5:8. 1Pt 5:5.
  Õige kaastundlikkus ei pea avalduma meie näos või sõnades, vaid tegudes.
  Meile on halastatud - ka meie peame halastama.
  Halastus on üks Jumala põhiomadusi.
  Jumala omadused peavad olema Jumalast sündinute omadused.
  Lahkus peab olema uskliku tunnus.
  Heldusega on meil võimalik teha teisi rõõmsaks, helded on ise rõõmsad.
  Alandlikul on kerge muutuda osavõtlikuks ja kaastundlikuks.
  Õige alandus hoiab inimest teelt eksimast.
  Alandlik on sisemiselt tugev, ta seisab vastu põlgusele ja ülekohtule.
  Tasadus on rahutuvi meie südames, vastand tormakusele ja karmusele jne.
  Pikameelsus on jätkuv tasadus.
  Sallivus ja leplikkus.
  Siioni tütar: rõivasta ennast kauniste riietega!

 44. Armastuse täiuslik side 8MB
  0123vpi1971kraid044 # Kl 3:14-17 # 34:56 # 15.12.1971
  Armastus ei ole lisand, vaid peaasi.
  Armastus on pühitsuselu kroon.
  Armastus on uue inimese närvisüsteem, kuhu kõik traadid kokku jooksevad.
  Kui kaob armastus, kaob lahkus, alandus ja teised omadused.
  Kl 2:19,2.
  Me ei suuda armastada oma jõududest.
  Loomulik headus ja kenadus kuuluvad vana inimese juurde.
  Ga 5:22.
  Armastus peab olema juhtivaks printsiibiks ja tegevuse meetodiks siin maailmas.
  1Kr 13:1-2.
  Meie tegevus lahus armastusest on tõhutu ja jõuetu.
  Vendade armastus jäägu kindlaks.
  Kristuse rahu valitsegu teie seas.
  Jumala riigis lahendatakse tülid rahu abil.
  Õelatel ei ole rahu.
  On "rahuarmastust", mis on hoopis mugavuse otsimine siin elus.
  Rahu on tõke igasuguste kiusatuste ja patu vastu.
  Ihu liikmete vahel peab valitsema rahu, üksmeel ja harmoonia.
  Olge tänulikud!
  Kuidas saada täis Püha Vaimu? Ef 5:18-20.

 45. Palve ja töö Jumalariigis 8,2MB
  0124vpi1972kraid045 # Kl 4:2-4 # 35:57 # 23.02.1972
  Kuidas sa suhtud Jumala töösse?
  Oleme palvevennad ja -õed.
  Palve on inimhinge ülim vajadus.
  Palve on relv, millega astume vastu igale võitlusele.
  Vajame meelekindlust, kui tuleme palvekambrisse.
  1Ms 32:24-30.
  Palves on omad kiusatused.
  Vaenlane tahab rikkuda meie palvet ja palvetamist.
  Sa pead palvetama nende eest, kes Jumalast midagi ei tea.
  Et palve oleks tulemusrikas, peab see olema seotud tänuga.
  Rõõm aitab meid palvetada.
  Kl 6:19. 1Ts 5:25. 2Ts 3:1.
  Jääge kindlasti palvesse!

 46. Kõned tarkuses 6,8MB
  0125vpi1972kraid046 # Kl 4:5-6 # 29:33 # 15.03.1972
  Kokkuvõte eelnenud kirjast.
  Kristlase suhtumine väljaspool olijatesse.
  Elu ja surma küsimus koguduses.
  Takistused uskmatute ning usu ja usklike vahel.
  On tähtis kuuluda Jumala riiki.
  Paulus ei räägi usu pealesundimisest igale inimesele.
  On tähtis, kes me oleme ja kuidas elame (teiste inimeste ees).
  Vajalik on ülevalt tulev tarkus.
  Võimaluste targast ärakasutamisest.
  1Aj 12:33 (19:50).
  Kõne peab olema armu sees ja soolaga soolatud.
  Meie, usklikud, vajame elusoola oma kõnesse.

 47. Kristlane - Püha Sõna elav kommentaar 7,5MB
  0126vpi1972kraid047 # Kl 4:7-9 # 32:36 # 23.03.1972
  Pauluse olukord.
  Fl 3:10. Kl 1:24, 4:3.
  Iga usklik kui lehekülg Piiblis ja tunnistaja.
  Vaikiv kristlane on kui pime valgus, mis ei paista.
  Tunnistamise kohustus.
  Kirja toojast Tühhikosest.
  Nimetusest "vend".
  Armas vend.
  Jumala armastus meie südames.
  Juhtimisest ja alandumisest.
  1Kr 12:28.
  Abistamisannist ja aitamisest.
  Mõtle head ja räägi kinnitavalt!
  Pauluse kirjast Fileemonile.

 48. Ustavate kaastööliste tervitused 8,2MB
  0127vpi1972kraid048 # Kl 4:10-11 # 35:49 # 12.04.1972
  Lähene kirjale palvega, mitte kääridega.
  Aristarchosest - hea eeskuju kristlasest.
  Ap 19:28.
  Elu täis ohvreid ja tasuta tööd.
  Evangelist Markusest.
  "Jäta teda veel selleks aastaks."
  Barnabasest.
  Trööstimisannist.
  Jeesus (Justus).
  Pauluse mure juutide pöördumatuse pärast.
  Palvetage jätkuvalt mittepöördunute pärast!

 49. Jumala arm ja kaitse koguduse kohal 8,4MB
  0128vpi1972kraid049 # 1Ts 1:1-4 # 36:28 # 03.05.1972
  Tessaloonika linnast.
  Pauluse töö Tessaloonikas.
  Kus on Jumala Vaim, seal on vabadus.
  Jumal vajab talentidega inimesi.
  Üksmeel on tähtis.
  Kas tunnetame, et Jumal kaitseb meid ja meie ümber on mäed?
  Meie juured on Jumalas.
  Kogudus on osadus, kelle liikmed on Jumalas ja Kristuses.
  Jumala päike paneb kõik kasvama.
  Usk on tegu; kindel lootus nende asjade peale, mida ei nähta.
  Mis on meie usk? On see tegu, tunne, head mõtted?
  Jumal ootab neid, kes usu muudavad teoks.
  Usutegu ei tähenda väljaminemist inimlikul riskil.
  Meie usk saab siis tõestatud, kui usk meid paneb tegutsema.
  Nüüd jäävad usk, lootus, armastus, aga suurim neist on armastus!
  Kas me oleme lootuse inimesed?

 50. Sõna kui trompeti hõige meie käes 9MB
  0129vpi1972kraid050 # 1Ts 1:8-10 # 39:14 # 31.05.1972
  [Kõne oli originaalis äärmiselt halva kvaliteediga;
  töödeldud kõne juures on kuulda väikest moonutust.]
  Pöördumine ebajumalateenistusest.
  Kuulutamise kohustus ja vaikimise võimatus.
  Püha Vaim aitab kuulutada; püha elu on abiks.
  Elus ja surnud usk.
  2Ts 1:3. Ga 5:6.
  Usk saab ikka avalikuks.
  Ebajumalate oht tänapäeval.
  Tõeline pöördumine on enda tõeline andmine Jumalale.
  Koguduse suur ootus.

 51. Püha elu mõju 6,8MB
  0130vpi1972kraid051 # 1Ts 2:1-8 # 29:36 # 07.06.1972
  [Kõne oli originaalis äärmiselt halva kvaliteediga;
  töödeldud kõne juures on kuulda moonutusi.]
  Koguduse vaimulik tervis oleneb õigetest eluviisidest.
  Tunnista Jeesust püha elu kaudu!
  Pühadust saab väga kergesti kahjustada.
  Tühja töö tegemisest ja tühja elu elamisest.
  Jumala sõnas on suur sisu.
  Tühjus võib inimese elupaadi põhja viia.
  Jumal - julguse allikas.
  Püha Vaim tahab arad teha julgeteks.
  Siirus ja ehtsus peavad olema kristlaste tunnuseks.
  Olgu sinu süda puhas ja täis julgust!

 52. Kristlane kui inimelu etalon 8MB
  0131vpi1972kraid052 # 1Ts 2:5-12 # 34:49 # 14.06.1972
  [Kõne oli originaalis äärmiselt halva kvaliteediga;
  töödeldud kõne juures on kuulda moonutusi.]
  Õigest mõõdust.
  Meelitamine ja sentimentaalsus ei kuulu evangeeliumi kuulutamise juurde.
  Paulus oli vaba ahnusest.
  Ef 5:4. Õp 6:17.
  Jumalik pehmus ja armastus uskliku südames.

 53. Jumala Sõna kuulamisest ja kogudusest kaasajal 8MB
  0132vpi1972kraid053 # 1Ts 2:13-16 # 35:03 # 05.07.1972
  Jumal on tõeliselt asjade autor, mitte inimene.
  Lk 8:18. Hb 4:2.
  Kuidas sa kuuled Jumala Sõna?
  Jeesust võetakse siin vastu ja seal mitte.
  Vajame otsekontakti Jumalaga.
  Kiusatused Jumala Sõna kuulamisel:
  1. kõneleja isik;
  2. tuttavlikkus;
  3. triiv, tähelepanu laialivalgumine.
  Suhtu Jumala Sõnasse alandlikult ja õppimisvalmidusega!
  Tee järeldused kuuldud sõnast!
  Püha Vaimu suur tähtsus usuelus.
  Ristiusus pole uut ja seda ei saa parandada.
  Kogudus vajab elavat ühendust Issandaga.
  Kas koguduse liikmed on ikka päästetud?
  Jumal teeb lõpu mulla pealeajajaile.

 54. Saatanlikest takistustest hoolimata on Jumala rahvas lootusrikas 8,1MB
  0133vpi1972kraid054 # 1Ts 2:17-3:2 # 35:14 # 12.07.1972
  On ohtlik asi, kui vaenlane on ennast maskeerinud olematuks.
  Kurjuse jõud tegutseb õelate inimeste kaudu.
  Ef 2:2. 2Kr 4:4. Ap 26:18. 1Tm 5:15.
  Eemalviibimised võivad siin maailmas olla väga valusad.
  Kogu Uus Testament on peamiselt valminud takistuste kaudu.
  Vastaste kohalolek toob alati ka Jumala kohaloleku.
  Ps 119:125-126.
  Usklikud inimesed on lootuse inimesed.
  Kogudus on see koht, kus kohtuvad taevas ja maa, kus töötab Issand.

 55. Tänu on meid rikastav ohver Jumalale 8,2MB
  0134vpi1972kraid055 # 1Ts 3:9-13 # 35:51 # 26.07.1972
  Missugust tänu peaksime tooma Jumalale?
  Kiida Jumalat tööle minnes ja töölt tulles!
  Iga inimene vajab õiget Jumala juhtimist.
  Ärge olge kärsitud ja tormakad usuelus, vaid oodake!
  Me ei tarvitse panna palves Jumalale piire ette.
  Kas sa usud, et patt peab kaotama ja pühadus võitma?
  Sul on võimalus edasi kasvada pühitsuses.

 56. Elage laitmatult! 7,8MB
  0135vpi1972kraid056 # 1Ts 4:1-8 # 34:15 # 02.08.1972
  Puhtus - see ongi kristlase iseloomu täius.
  Puhtus pole eesmärk omaette, vaid pind Pühale Vaimule tegutsemiseks.
  Pühadus ja puhtus on väga lähedased.
  Pühitsus muudab inimese kõlblikuks eluasemeks Pühale Vaimule.
  Usuelu - see tähendab elu ennast.
  Usk on Jumalik elu inimeses.
  Pühitsuselu viib meid Jumalaga osadusse.
  Jumalal ei ole teise järgu tähtsusega tahet.
  Jumala tahtmine peab saama meie elu kõige kõrgemaks autoriteediks.
  Pühitsuselu seab teatava kontrolli inimese üle.

 57. Kristlaste eluviiside erinevus maailmast 8,5MB
  0136vpi1972kraid057 # 1Ts 4:4-8,10b-12 # 36:56 # 09.08.1972
  Pühitsetu kuulub Jumalale.
  Kuidas hoida oma ihu astjat?
  Inimene ärgu lasku ennast vedada tungide, tunnete ja ihade poolt.
  Uskmatutel pole kaitset ebapuhastele ihadele.
  Õp 23:29-34 - alkoholi hävitav mõju.
  Keelepatt.
  Ihu ülepingutatus.
  Ap 27:23 - enda andmine Jumalale ja Tema teenistuses olemine.

 58. Tõelise pühaduse tunnus 7,6MB
  0137vpi1972kraid058 # 1Ts 4:9-12 # 33:15 # 16.08.1972
  Mis on tõelise pühitsuse ja pühaduse tunnus?
  Peame suutma armastada kõiki inimesi meie ümber.
  Tõeline pühadus liidab usklikke.
  Jh 15:17.
  Kus on armastus, seal on elu kandejõud.
  Püüa näha seda, mis on hea teises inimeses ja räägi sellest.
  Vennaarmastus on Jumala töö tulemus inimeses.
  Jr 31:33. Ap 16:14.
  Vennalikul armastusel on omadus pidevalt suureneda.
  Armastus ja rahu on kaksikvennad, kaks meeldivat vilja ühel oksal.

 59. Kristlase surm ei ole pimedusse minek 6,1MB
  0138vpi1972kraid059 # 1Ts 4:13-18 # 26:28 # 23.08.1972
  Meil kõigil seisab ees kohtumine surmaga.
  Kas sa tead, kus sa asud?
  Usklikku inimest aitab leinas lootus.
  Jumala arm ei lõpe uskliku juures surmaga.
  Kes käib koos Jumalaga, see ei kahtle oma igaveses elus.

 60. Issanda tulemisest 8,2MB
  0139vpi1972kraid060 # 1Ts 5:1-4 # 35:41 # 30.08.1972
  Lk 19:12-18. Mt 16:27, 24:30. Mk 8:38. Lk 12:35-46.
  Jeesuse tagasitulemine on Uues Testamendis oluline õpetus.
  Lk 21:27-28.
  Kristuse taastulek on sündmus, millele Piibel juhib koguduse vaate.
  Kui meie pilk on Jeesuse poole, võime tõeliselt kaasinimest teenida.
  Jeesuse tulek on valgus, mis paistab ettepoole, tulevikku.
  Mt 24:43.
  Usk aitab meid oodata.

 61. Piir maailma ja koguduse vahel 7,7MB
  0140vpi1972kraid061 # 1Ts 5:4-10 # 33:41 # 06.09.1972
  Valgus ja pimedus.
  Issanda päev tuleb äkki ja tabab inimesi.
  Jeesuse tulek on nagu päeva tõus maailmale.
  Lk 16:18, 20:34, 10:6.
  Jumala lapsed on ka rahu lapsed.
  Kus on valgus, seal on puhtus ja selgus.
  Ärgu olgu usklikel tegemist pimeduse tegudega!
  Me ei või olla ükskõiksed päästmata inimeste suhtes!
  1Ts 1:3.

 62. Kasva osaduse läbi Jumalaga! 7,8MB
  0141vpi1972kraid062 # 1Ts 5:9-11 # 34:01 # 13.09.1972
  Kõik töötab selle poolt, kes teeb õigust.
  1Ts 1:10, 2:16. Jh 3:36.
  Jumala viha näitab põlgust patu vastu.
  5Ms 32:21-22. Na 1:6. Js 13:9-13. Ps 2. Lk 12:5. Hb 10:31, 12:29.
  Tõdede ebaõige proportsioon võib viia õigelt teelt kõrvale.
  Kes ei tunne Jumala viha tõsidust, ei tunne ka tema armastust.
  2Ms 34:6-7. Rm 1:21. Mt 23:23. Ps 80. Mt 18:34-35.
  Usklik ei ole enam Jumala viha all, vaid armu all.
  Kogudus on koht, kus Jumala au saab avalikuks.
  Oled sa päästetud?
  Js 53:3-6.
  Me kasvame osaduse läbi koguduses.

 63. Ärge kustutage Vaimu; katsuge kõik läbi! 9,2MB
  0142vpi1972kraid063 # 1Ts 5:19-22 # 40:07 # 11.10.1972
  Seal, kus on Vaim, esinevad väeavaldused ja armuannid.
  Alandus on väli, milles Püha Vaim erilisel viisil reageerib.
  Armuannid peavad jääma pidevasse ühendusse armuga.
  Kõik koguduse liikmed omavad mingisugust andi.
  Mt 25:5,8. 2Tm 1:6.
  Jumala tuli vajab pidevat juurdevalamist, aktiivsust meie poolt.
  Jumala tule võib kustutada rõhutuse sallimine või palveelu hooletussejätmine, rahulolematus palvevas
  Jumala tuld tuleb eraldada lihalikust agarusest.
  Vajame põlevat tuld, et vastu minna uskmatusele.
  Ärge pange prohvetlikku kõnelemist halvaks!
  Võim koguduses kuulub ainult Kristusele.
  1Tm 4:1.
  Vaimude läbikatsumine ei takista Püha Vaimu tööd.
  Usklik on kokku liidetud headusega.

 64. Inimese kolmainsus 6,4MB
  0143vpi1972kraid064 # 1Ts 5:23-24 # 27:57 # 18.10.1972
  Inimese kolmainsus: vaim, hing ja ihu.
  Ps 8:5-9.
  Oleme seesmiselt väga rikkad.
  1Kr 7:34, 6:19-20. Hb 12:23. 1Pt 3:19. Ap 7:59. Hb 4:12.
  Inimese vaimust lähemalt.
  Inimes vaim tõmbab teda puhta poole.
  Rm 8:16.
  Hing ja vaim ei ole üks ja sama.
  Patuses inimeses valitseb liha oma himude ja tungidega.
  Hingelise inimese kirjeldus.
  Kus on Jumal, seal on rahu.

 65. Kutse Jumalalt, palve, tervitus, päästmine 9,7MB
  0144vpi1972kraid065 # 1Ts 5:24-28 # 42:14 # 25.10.1972
  Pühitsus on väli, milles tegutseb Jumalik aktiivsus.
  Jumala kutse viib inimese uuele tasemele.
  Jumala kutse on jätkuv toiming.
  Võime tunda rõõmu Jumala kutse, ustavuse ja tegutsemise üle.
  Ära ole arglik oma palvesooviga.
  Palvetage meie eest!
  Tervituskombed.
  3Ms 19:32. 2Jh 10-11.
  Mida kujutab endast püha suudlus?
  Kristus on tulnud otsima ja päästma neid, kes on kadunud.

 66. Tänu armastuse, kannatlikkuse ja usu eest 8MB
  0145vpi1972kraid066 # 2Ts 1:1-5 # 35:06 # 01.11.1972
  Pauluse suhe kogudustega.
  Oled sa vastu võtnud Jumala armu pakkumise?
  Kogu maailm armastab rahu.
  Tänu on kohustus - kas sa tunnustad seda kohustust?
  "Armastusest tunnevad kõik, et te minu jüngrid olete."
  2Kr 9:2. 1Ts 3:5.

 67. Kristuse kogudus, ole julge ja kannatlik! 8,1MB
  0146vpi1972kraid067 # 2Ts 1:5-10 # 35:10 # 08.11.1972
  [Sisaldab plekist häält.]
  Jumala sõnad on kui seemneterad, mis otsivad mulda.
  Jumalal inimesed kannatavad maailmas tagakiusus.
  Meie viletsustes ja kannatustes peab ilmsiks saama Jumala au.
  On inimesi, kes ei taha midagi usust teada.
  Rm 1:19-21.
  On inimesi, kes ei taha alistuda Jumalale.

 68. Jeesus on austatud pühas usklikus 8,9MB
  0147vpi1972kraid068 # 2Ts 1:10-12 # 38:47 # 15.11.1972
  [Sisaldab plekist häält.]
  Sinu usuelu võib olla tagasihoidlik, aga sul on kõrge eesmärk.
  Kui oleme leidnud kõrgema eesmärgi, võime madalama ära anda.
  Püha on usklik ja usklik on püha.
  Usk viib inimese Jumala kohtu alt välja.
  Jumala koguduse ainus juht on headus.
  Jumal täidab i nimese usuteo.
  Jeesus on austatud usklikes ja usklikud Jeesuses.

 69. Kristuse taastulekust ja kõrvalekaldumise probleemid koguduses 7,8MB
  0148vpi1972kraid069 # 2Ts 2:1-12 # 34:14 # 22.11.1972
  Jumala kogudusel on ka kurjad päevad.
  Kõrvalekaldumise oht.
  Mitte ainult prohvetil pole Jumala ilmutust, vaid ka kogudusel.
  Auahne inimene tahab ise sädeleda Jumala tõe taustal.
  Jumala koguduse inimene peab olema tõe otsija, mitte põnevuste otsija.
  Peame laskma ennast juhtida Jumala tõest.
  Kogudus vajab erinevat toitu.
  Variseride viga oli, et nad olid täpsed millimeetrites, mitte kilomeetrites.

 70. Tõe ja vale tagajärjed 7,6MB
  0149vpi1972kraid070 # 2Ts 2:7-14 # 33:07 # 29.11.1972
  Jumala sõna on Jumala nõuanne ja nõue igale inimesele.
  On suur õnnetus, kui inimene võtab vastu vaid meeldivat, isegi kui see on vale.
  On kohutav, kui lämmatame ära tõe külgetõmbejõu, kui me ei armasta tõde.
  Inimlikul armastusel on tõusud ja mõõnad, jumalikul aga suured jõuvarud.
  Kogudusse kuuluvad Jumala poolt kutsutud.
  1Ts 5:23. 1Kr 1:30.

 71. Eestpalve ja Jumala sõna tähtsus 8,1MB
  0150vpi1972kraid071 # 2Ts 3:1-4 # 35:20 # 13.12.1972
  Paulus palub eestpalvet.
  Rm 15:30. 2Kr 1:11. Ef 6:18-19. Kl 4:3. 1Ts 5:25. Hb 13:18.
  Jumala sõnal on kiire, kurjus progresseerub.
  Usklike käes on vasturavim patustele.
  On kurb, kui Jumala sõna jääb pidama uskliku südamesse ja edasi ei liigu.
  Meil tuleb joosta koos Jumala sõnaga.
  Kas Jumala sõna on sinu juures au sisse tõstetud?

 72. Kaks tuletorni vaimulikus elus 8,5MB
  0151vpi1972kraid072 # 2Ts 3:5 # 37:00 # 20.12.1972
  Jumala armastus ja Kristuse kannatlikkus.
  Me ei pea nende kahe vahel laveerima, vaid nendele lähenema ühes suunas.
  Püha Vaim on uskliku juhataja.
  Jh 16:12.
  On meie õnnistatud osa omada Püha Vaimu juhtimist.
  Peame kontrollima, kas liigume õiges suunas.
  Mis on armastus?
  Armastus on kõigevägevama poolehoid sellele, kes on Jumalaga lähedane.
  1Jh 4:8.
  Jumala armastus on muutumatu suurus, see on igavene.
  Armastusel on vajadus ennast väljendada.
  Armastuse mõte on selles, et ta annab iseennast.
  Jumal on armastus.
  Js 49:15.
  Kas sa kannatad oma jõuga või Kristuse jõuga?
  Kas sa armastad oma jõuga või Kristuse jõuga?

 73. Sõnakuulmine ja kord koguduses 8,1MB
  0152vpi1973kraid073 # 2Ts 3:4-7 # 35:25 # 17.01.1973
  Tuleb järgida kogudusevanema korraldusi.
  Jeesuse nimel käskimisest.
  On olukordi elus, kus tuleb hoiduda tagasi.
  Kuhu tuleb Jumal, sinna tuleb kord.
  Elu saab korrastatud, kui Jumal tuleb inimese ellu.
  Paulus külvas teistele ka püha elu eeskuju.

 74. Töö tegemisest 7,9MB
  0153vpi1973kraid074 # 2Ts 3:7-15 # 34:37 # 24.01.1973
  Valearvestused võivad põhjustada vaimulikke laevahukke.
  Tuleb ühendada vaimulik elu ja igapäevane töö.
  Piibel viib meid iseseisvale usuelule.
  Väsimatust armastusest.
  Kui viid oma töökohta Jeesuse, võid moraalselt üleval pidada kogu kollektiivi.

 75. Jumalakartuse suur kasu 9,1MB
  0154vpi1973kraid075 # 1Tm 6:6-10 # 39:54 # 29.08.1973
  [Sisaldab plekist häält; 25:48, 31:54 juures on venitus.]
  Jumala õnnistus teeb rikkaks.
  Usule tulnu esimene rikkus on suur rahu südames.
  Uskmatud soovivad saada maist vara.
  Kg 5:14.
  Kui sinu majanduslikud asjad ja kodu ei lase sind minna jumalateenistusele, siis need valitsevad sin
  Ps 49:17-18. Õp 23:5.

 76. Jumala inimese elu 8,5MB
  0155vpi1973kraid076 # 1Tm 6:11-12 # 37:00 # 05.09.1973
  [Sisaldab plekist häält.]
  2Tm 3:17.
  Jumala inimene on iga kristlase iseloomustus.
  Maailma ideaalid ei sobi usklikule.
  On asju, mille eest tuleb usklikul põgeneda.
  Fi 3:13.
  Juhi silmad saavutamatule.
  Õige edasiminek teeb uskliku alandlikuks.
  Tuleb taotleda õigeid asju.
  1Tm 2:2, 4:7-8, 6:3-4.
  Taotle jumalakartust ja usku!
  Vallanda oma usk!
  1Kr 9:24. Fi 3:12. 1Tm 4:10.
  Ole Jeesuse püha tunnistaja siin maailmas!

 77. Jumala armu ilmsiks saamine 7,3MB
  0156vpi1973kraid077 # 1Tm 6:13-16 # 32:00 # 19.09.1973
  Kristuse saladus.
  Rm 16:25. Tt 2:19,3:4.
  Ainult Jumala armu läbi võib inimene muutuda ja uueneda.
  Jumala arm võtab patuga rikutud inimese ja puhastab tema.
  2Tm 1:10.
  Usuelu pole ainult minevikumälestused ja tulevikulootused, vaid "nüüd".
  Elu ilmutab ennast.
  Jeesuse elu ilmutus tuleb esile usklikus inimeses.
  2Tm 4:1. Tt 2:13.

 78. Suure apostli hüvastijätt 7,3MB
  0157vpi1973kraid078 # 2Tm 1:1-4 # 31:44 # 17.10.1973
  [Kõige raskemini eemaldatava müraga kõne, mida kunagi olen töödelnud.
  Peamine põhjus: kiiresti muutuv ja järjest kasvava sagedusega vilin.]
  Pauluse olukorrast.
  2Kr 12:9. Fl 1:20.
  Mis kuulub Paulusele, kuulub kõigile kristlastele.
  Paulus arvestas Jumala tahtega ja tema elu sõltus Jumala tahtest.
  Oma inimlik tahtmine ja jumalik tahtmine.
  Elu kui ristiusu suur tunnussõna.
  Jumal on ustav, Ta täidab oma tõotused, Teda võib usaldada.
  Arm, halastus ja rahu pole ristiusu kulunud fraasid.
  Kui lähedal on sulle Jeesus?
  Kristliku kodu suur rikkus.
  Ap 23:6.
  Side Timoteosega.
  Pauluse rahu ja lohutav meel oma kannatuste keskel.

 79. Siira usu rikkus ja jõud 8,9MB
  0158vpi1973kraid079 # 2Tm 1:3-8 # 38:47 # 24.10.1973
  [Mitmel pool on plekist häält.]
  Koduigatsusest.
  On olemas elavat ja surnud usku.
  Surnud usk ei avaldu tegudes.
  Meie sirutame usus välja tühjad käed Jeesuse poole.
  Ef 3:17 (15:29).
  Usk elab, sest Kristus elab selles.
  See on väga oluline, mida meie lapsed õpivad.
  Meie usk hakkab elama, kui tungime pühade kirjade sügavustesse.
  1Tm 4:14 (18:55). 1Ts 5:19 (19:43).
  Usuelu pole lahus meiepoolsest tegevusest.
  Ära pane oma küünalt varjule!
  Paulus kutsub meid üles pühale julgusele, mitte argusele.
  Millise vaimu paneb Jumal inimesesse?
  Esimeseks tunnuseks Püha Vaimu tööst inimese südames on julgus.
  Meie kohus on olla julged tunnistajad siin maailmas.
  Jumala riik vajab julgeid inimesi.
  Ainus jõud, mis hoiab koos, on armastus.

 80. Tunnistust ei pea häbenema 7,9MB
  0159vpi1973kraid080 # 2Tm 1:8-12 # 34:20 # 31.10.1973
  [Esimesed 7 min. on teistsuguse kvaliteediga.]
  Mõnedele on usuasjade kuulamine häbenemist väärt.
  Maailmas on palju valetunnistajaid.
  Usklik peab olema evangeeliumiga kokku laulatatud!
  Jumala evangeelium seisab kannatajaga kõikjal.
  Päästmine ja püha kutse on vahetus seoses.
  Ga 1:6.
  Jumal kutsub oma armastusega viletsat inimest.
  Jumala kutse on püha kutse.
  Jumala kutse viisid.

 81. Jumala rikkus on Kristuses 7,2MB
  0160vpi1973kraid081 # 2Tm 1:9-14 # 31:14 # 07.11.1973
  Surma meelevald on äärmiselt suur.
  Surm on ära võidetud Jeesuse läbi.
  Usklik elab juba siin igavest elu.
  Oled sa kindel, et surm on võidetud?
  Usklikuks saades kaob surma kartus.
  Hb 2:14-15.
  Seal, kus on Jeesus, sealt taganeb surm.
  Evangeeliumis on elujõud, mis ei allu kaduvuse seadusele.
  Hb 3:1. Ef 4:11. 1Kr 12:28.
  Õpetus on oluline, see võib vabastada või aheldada.
  Kristlikkusse õpetusse on poogitud haiglasi asju.
  Tervele õpetusele vastaku terve ja kaunis eluviis.
  Kellel on sõnum tervisest, on vastutav selle sõnumi eest.
  Kas sa tunned Jeesust?
  Hoia oma varandust ja suurenda seda!

 82. Ustavus - uskliku tunnus 7,7MB
  0161vpi1973kraid082 # 2Tm 1:15-2:2 # 33:35 # 14.11.1973
  [Sisaldab plekist häält.]
  Jumala inimese oluliseks tunnuseks on ustavus.
  Usuelus tulevad ustavuse läbikatsumise päevad.
  Mt 26:31.
  Jüngrid jätsid Jeesuse raskel tunnil maha.
  2Tm 4:19.
  Kas me otsime neid, kes on kinni patuahelates?
  Jumal tahab, et meiega kaasa tuleks lohutus.
  Me võime kõik olla abilised; abilisi on ka koguduses vaja.
  Onesiforose eeskuju ja surm.
  Kas kinnitame ennast raskel ja kriitilisel hetkel oma Jumalas?

 83. Kurja kannatamine ja sõduriks olemine 7,8MB
  0162vpi1973kraid083 # 2Tm 2:3-7 # 33:51 # 21.11.1973
  Kannata kurja kui Jeesuse Kristuse õilis sõdur!
  Jeesus ei paku kergeid võite.
  Kristuse kuulutaja peab oskama kannatada kurja.
  2Tm 1:8. Mt 26:38. Lk 22:28. 1Pt 5:9.
  Jumalariigi töö pole laulupidude pidamine, vaid välilaagri olukord.
  Sa oled ristivõitleja!
  Võidelda tuleb seadusepäraselt.
  Kes ühendab oma elu Jeesusega, sellele ei jää rahuldamatuse tunnet.
  Töötaja põllumees peab saama kasu.
  Ps 126.

 84. Vaimulikud varandused tuleb avastada 8MB
  0163vpi1973kraid084 # 2Tm 2:8-13 # 34:55 # 28.11.1973
  Jumal saadab oma kirjad suletud ümbrikes.
  Jeesus kohtub Jumal inimesega.
  1Kr 2:2.
  Peame valvama, kes asub meie mõttemaailma juhtimispuldil.
  Pea meeles Jeesust Kristust!
  Meil tuleb inimesi viia kontakti Kristusega, mitte vaid õpetust jagada!
  Rm 1:3-4. Jr 23:5.
  Pauluse kannatustest.
  Oleme surnud koos Jeesusega.
  Rm 6:4-5. Ga 2:9. 2Kr 5:19.
  Kui oleme surnud, peame ka elama uues elus.

 85. Vaidlemine ja riid 6,7MB
  0164vpi1973kraid085 # 2Tm 2:14-19 # 29:04 # 05.12.1973
  Haiglaste mõtete ohtlikkus.
  Pattu tehes kaotab inimene kindla vaimu, kindla jalgealuse.
  Vaidlustest pole mingit kasu.
  Usklik inimene ja riidlemine - need asjad ei sobi kokku.
  Vaidlemine ja riidlemine on lihameele tunnus.
  Sütti ja plahvata seal, kus sind tõeliselt on tarvis.
  Osutu alati kõlbavaks Jumalale!
  Kogudus peab olema valvel vaimulike haiguste suhtes.
  Jumalale rajatud alus püsib kindlana.
  Jumal tunneb neid, kes on tema omad.

 86. Vajadus eraldada ehtne 6,5MB
  0165vpi1974kraid086 # 2Tm 3:5-10 # 28:27 # 24.01.1974
  Piibel pakub inimestele tõelist leiba.
  2Ms 7.
  See, mis pole puhas, tahab tulla sisse kõrvalt, mitte õiget teed pidi.
  Evangeeliumi kuulutus peab endaga kaasa tooma vabastava väe!
  Usuelu on edasiminek, mitte paigal tammumine.
  Otsustava andumise läbi Jumala sõnale tuleb südamesse täielik vabadus.
  Igale kristlasele on vaja vaimude äratundmise andi.
  Selge mõistus ja kindel usk on väga olulised meie usuelus.
  Tuleks otsida, kuidas liita arukus usuga.

 87. Üks põlvkond külvab, teine lõikab 8,2MB
  0166vpi1974kraid087 # 2Tm 3:10-17 # 35:56 # 30.01.1974
  Mida me külvame ja kuhu me külvame?
  1Tm 4:6.
  Uskliku elu mõte on olla Jeesuse järelaimaja selles maailmas.
  Pauluse lähedus Timoteosega.
  (Kaljo kirjeldab nägemust Paulusest, mida ta nägi sel hommikul [16:30-18:00].)
  Paulus asetab pearõhu õpetusele.
  Kannatamisest koos Kristusega.
  Usklikku inimest ei saa vaenlane panna orjama.
  Tõeliselt vabad inimesed maailmas on usklikud inimesed.

 88. Usuelu saavutused õppimise kaudu 7,5MB
  0167vpi1974kraid088 # 2Tm 3:14-17 # 32:51 # 06.02.1974
  Paulus ja Timoteos.
  Inimese ühendus Jumalaga.
  Õppimine nõuab alati vaeva.
  Piibli tundmine on hindamatu väärtus.
  Piibli tarkus on suurem muudest tarkustest.
  Piibli tarkus viib meid päästmise juurde.
  Piibel toob patutundmise.
  Piibel on sisendatud Pühast Vaimust.
  Piibel ei ole leksikon.

 89. Apostli viimane tahe 7,8MB
  0168vpi1974kraid089 # 2Tm 4:1-5 # 33:53 # 13.02.1974
  Iga usklik on ühtlasi evangeeliumi kuulutaja.
  Me peame kord Jumalale aru andma tema kohtus.
  Js 56:10.
  Evangeeliumi edasiandmisest.
  Iga kristlane peab olema kartuseta tõe eest võitleja.
  Kogudustel on olemas head ajad ja rasked ajad.
  On olemas ärkamisajad ja kirikute tühjenemise ajad.
  Kristuse evangeelium on rõõmus uudis.
  Koguduse olukord siin maa peal ei muutu paremaks.
  Ole tõe läheduses!
  Uskliku inimese portree on Piiblis joonistatud ilusaks.
  Meie püha ülesanne on täita oma ülesannet õigesti.

 90. Apostli lahkumiskõne 8,2MB
  0169vpi1974kraid090 # 2Tm 4:6-8 # 35:57 # 20.02.1974
  Meil kõigil tuleb viia oma elus kõige kallim ohver.
  Fl 2:17.
  "Mind juba ohverdatakse."
  4Ms 15. Rm 14:8.
  On inimesi, kes väldivad mõtteid surmast - see pole tark asi.
  Lk 12:36. Fl 1:23. Ps 45.
  Meie osaks on antud võita kuri ära heaga.
  Seisa sina headuse nimel väljas!
  Ap 20. 1Kr 9.
  Kõik ei saa võiduhinda.
  Usk on kallis vara inimese südames.
  Ilm 2:10. 1Pt 5:4. Jk 1:12. Mt 25.

 91. Oma raskel tunnil soovib Paulus sõprade lähedust 7,1MB
  0170vpi1974kraid091 # 2Tm 4:9-13 # 30:55 # 27.02.1974
  On aegu, kus korraga on asjadega väga kiire ja ei tohi viivitada.
  Paulus on jumalariigi huvid seadnud ettepoole isiklikest huvidest.
  Aeg läheb kiiremini kui meie kujutleme ja arvame.
  Kasutame oma aega suure tõsidusega!
  Luukas ja Deemas: Fm 24, Kl 4:14, 2Tm 4:10-11.
  Langemisest ei hoia meid ära ka kõige paremad sõbrad.
  Mure imeb välja elujõu meie usuelu soontest.

 92. Apostel Pauluse kolm viimast soovi 7,9MB
  0171vpi1974kraid092 # 2Tm 4:11,13-15 # 34:29 # 27.03.1974
  Pauluse elu-olust tol ajal.
  Pühad peavad olema ka riided meie seljas ja toit meie laual, mitte ainult tõed.
  Kas sa armastad Jumala sõna?
  Tolm Piibli peal on rooste meie südametunnistuse küljes.
  Ap 26:24.
  Pauluse ja Barnabase töö algusest.
  Aleksandros kui Pauluse Juudas.
  Ärge andke maad kuradile oma südames!
  Kui sa annad maad kurjusele südames, siis ta vallutab seal uusi alasid.

 93. Apostli viimane tervitus surmaväravate eest 6,9MB
  0172vpi1974kraid093 # 2Tm 4:19-22 # 30:06 # 24.04.1974
  Tervitamine on igivana komme, aga kristlased on sellele andnud uue sisu.
  Priskilla ja Akvila elust.
  Vastupidiselt tavadele on Priskilla nimi Akvila omast eespool.
  Võta oma usk kaasa, kui lähed tööle, ekskursioonile või kauplusse!
  Jumal oskab erinevaid inimesi kokku juhtida.
  Ap 19:22.
  Me peame kasutama aega, kui on õige moment.

 94. Efesose kirja iseloomustus 6,9MB
  0173vpi1980kraid094 # Ef 1:1-14 # 30:09 # 01.10.1980
  Rooma ja Efesose kirja loetakse silmapaistvamaiks Uues Testamendis.
  Siin on nagu Ilm 4 - avatud uks taevasse.
  Võrdleme oma usuelu Efesose kirja mõtetega!
  Efesose kiri tuleks uuesti avastada Rooma kirja kõrval.
  See kiri on nagu Kristuse ja tema koguduse portree, pulmakoda.
  Efesose kiri on Jumala silmasalv meile, et me selgelt näeksime.
  Efesose kiri on ühe vangi võidulaul, täis optimismi.
  Selle kirja lugemine on vaimuliku hingamise ja puhkamise moment.
  Siin suletakse uks päevakärale ja oleme korraga templivaikuses.
  Esimeses kolmes peatükis on vaade Kristusele, ülejäänud kolmes kogudusele.
  Armasta Jumala kogudust ja vaata sellele austusetundega!

 95. Paulus ja meie Jumala ees 6,8MB
  0174vpi1980kraid095 # Ef 1:1-2 # 29:30 # 08.10.1980
  Taevas on kõigile leitav.
  Taevauks avatakse koputajale, otsijale, selle taga oodatakse ja armastatakse meid.
  Vanaaegsest kirjasaatmisest.
  Pauluse elu keskpunktis oli Jeesus Kristus.
  Paulus sai oma ameti Jumalalt.
  Ka meie kätte on antud apostliamet - meid saadetakse välja, meid kasutatakse.
  Jumala tahe on see, mille ümber peavad kõik asjad keerlema, mitte meie tahe.

 96. Kirja saajad on pühad ja usklikud 8,1MB
  0175vpi1980kraid096 # Ef 1:1-2 # 35:23 # 15.10.1980
  Paulus ei jaota kogudust kahte rühmitusse - kõrgemad ja madalamad.
  Pühad ja usklikud on samad inimesed.
  Ap 9:12-13.
  Mida tähendab pühadus?
  Ap 26:18.
  Pühadus pole uhkuse, vaid alanduse hoiak.
  Jumala kogudus peab erinema muust.
  Iga usklik peaks olema ära tuntud nagu "inimene teiselt kaldalt".
  Püha - kõlbavaks osutunud uues elus.
  Usklik inimene on kindel inimene, veendumustega.
  Kl 4:16. Jh 17:23.
  Armu vajavad need, kelle süü on kindlaks tehtud, kelle üle on kohus mõistetud.
  Armu saanud inimene uuendatakse nii, et ta enam ei taha pattu teha.
  Ps 45:3.
  Arm laskub ülevalt alla.
  Armule järgneb rahu.
  Jumala rahu on sõltumatu välistest olukordadest.
  Rahu on olukord, kus enam ei räägita üksteise vastu, vaid üksteise poolt.

 97. Õnnistus Jeesuses Kristuses 7MB
  0176vpi1980kraid097 # Ef 1:3 # 30:42 # 05.11.1980
  Vana ja Uue Testamendi õnnistuse erinevus.
  Ap 3:26.
  Inimene õnnistab, kiidab Jumalat.
  1Ms 24:48. 5Ms 8:10. Lk 1:64, 2:28. Mk 11:9. Mt 21:9. Jh 12:13. Rm 1:25, 9:5. 1Kr 1:3. 2Kr 11:31. 1P
  Inimestel on soov asetada ennast esiplaanile.
  Ef 1:15. Ps 116:12-13. 1Sm 1:27-28.
  Tehke lahti tänu väravad, laulge rõõmsalt igal ajal!
  Kas sa võtad midagi ette, et valmistada teisele inimesele südame rõõmu?
  1Pt 3:9.
  Jumal on andnud meile käed mitte ähvardamiseks, vaid õnnistamiseks.
  Iga meie õnnistus on tunnistus Jumalast.
  Kõik õnnistused annab Jumal Kristuse kaudu.

 98. Äravalimine teenimiseks 7,7MB
  0177vpi1980kraid098 # Ef 1:4-6 # 33:26 # 12.11.1980
  Nähes teda, kes on nähtamatu, püsis Mooses kindlana.
  2Kr 4:18.
  Seal, kus on Kristus, on lootus.
  Jumal on meid valinud.
  Ps 139:13-16.
  Kogu universumis ei ole inimesest imestusttekitavamat.
  1Tm 2:4. Jh 3:16.
  Kas Jumal on osad inimesed ära valinud hukatuseks?
  Keda Jumal on valinud?
  Js 43:10, 44:6-8, 45:3-5.
  Mitte maailma sarnased, vaid diametraalselt erinevad on Jumala inimesed.

 99. Laste õiguse osalised 5,4MB
  0178vpi1980kraid099 # Ef 1:4-6 # 23:35 # 19.11.1980
  Kes on pühad?
  Pühad on need, kes tunnevad oma rikutust ja vajavad Jeesuse armu alati.
  Mida tähendab "Jumala laps"?
  Ef 2:12. Rm 5:10.
  Lapsendamise tegelik tähendus vanal ajal.
  Lapseks saamise ime ja Jumala suur arm.
  Kui sulle on antud lapseõigus, siis Jumal ei võta seda ära.

 100. Jumala arm on ilmunud lunastuseks 6,1MB
  0179vpi1980kraid100 # Ef 1:6-8 # 26:42 # 03.12.1980
  [Esimeses pooles käib taustal muusika.]
  Jh 10:17-18. 2Kr 5:19-20.
  Kes tegeleb ristiga, see saab osa selle väest ja selle "mina" lüüakse risti.
  Lunastus tähendab orjade vabaksostmist.
  1Kr 6:20. 1Pt 1:18. Mt 20:28.
  Iga inimene vajab abi Kolgata mäelt.
  Lunastamine tähendab vabaks ostmist seotud olekust.
  Miks paljude südames puudub ehtne rõõm?
  Jumalal ei ole meie jaoks kerget lunastust.
  Ilm 5:9.
  Lunastuse-maali põhivärviks on veri.
  Ii 19:23-25.

 101. Kõigi asjade kokkuvõte on Kristus 8MB
  0180vpi1980kraid101 # Ef 1:8-10 # 35:02 # 17.12.1980
  Ga 4:4.
  Kristuse tulek maailma poolitab nii ajaarvamise kui inimese eluloo.
  Kristuses avatakse meile uks uude ellu.
  Jumala igatsuseks on teha teatavaks oma saladusi inimestele.
  1Ms 18:17. Js 59:2. 1Kr 1:18.
  Jumala saladusi ilmutab inimesele Püha Vaim.
  Armastus Jeesuse vastu ei tee pimedaks, vaid nägijaks.
  Kas ajalugu on vaid kalender kurjategijate nimedega?
  Ajalugu kuulub Jumala majapidamise suurde süsteemi.

 102. Pärimisõiguse arm 6,3MB
  0181vpi1981kraid102 # Ef 1:11-12 # 27:36 # 04.02.1981
  [Kuni 5:49 on kvaliteet viletsam järgnevast.]
  Mis on Jumala pärand?
  Ef 3:6. Rm 8:17. Kl 1:12. Ef 1:14.
  Surm ei ole punkt meie elus, vaid koolon.
  Me oleme lootuse inimesed, lootus aga tegeleb tulevikuga.
  Jos 14:1-2. 1Pt 1:4.
  Jumala koguduse pärand on kadumatu, hävimatu, närtsimatu, rüvetamatu.
  Kas sinu nimi on taevas kirjas?
  Ps 44:3.
  Meie pärand on Jeesuses Kristustes.
  Jh 14:1. 1Kr 3:22. Ilm 20:8.
  Laps on meie praegune osa, pärija on meie tulevane osa.

 103. Meie usk ja lootus tulevikule 7,5MB
  0182vpi1981kraid103 # Ef 1:11-14 # 32:57 # 11.02.1981
  Iisraeli lootusest.
  Vaga Siimeon ja Jeesus.
  Jumala meetod on sõna.
  Ainult tõde teeb inimese vabaks.
  Tõesõna ei saa kuulutada ega kuulda tuimalt ja ükskõikselt.
  Peame pidama tähtsaks aegu, kui Jumala sõna meid kutsub.
  Millal peab toimuma Püha Vaimu saamine? - Siis, kui saadakse usklikuks.
  1Jh 3:24.
  Jumala poolt pitseeritud inimene ei tohi saada rikutud.
  2Kr 1:22, 5:5.

 104. Koguduse pärand Jumalas 6,5MB
  0183vpi1981kraid104 # Ef 1:17-21 # 28:18 # 08.04.1981
  [13:50-14:00 ebaselge lause lõpp sisu poolest.]
  Paulus kirjutas seda vangis olles, ta muutis oma kongi kirikuks.
  Mis lootus siin on - Jumala lootus kogudusele või vastupidi?
  Mis pärandus siin on - usklike pärandus Jumala sees või vastupidi?
  Fl 3:12. Js 5:1-4.
  Üks meie usuelu põhikapital on lootus.
  Kas lootus on sinus elav või kauge udusse vajunud nähtus?
  Meie hing vajab ainult Jumalat.
  Jumal annab ennast meile, rohkem ei saa anda, vähem meid ei rahulda.
  Ef 1:11.
  Jumala pärand on koguduses, pühade sees.
  Ef 3:8-9.

 105. Enne surnud patus, nüüd elav Kristuses 6,6MB
  0184vpi1981kraid105 # Ef 2:1-6 # 28:43 # 01.07.1981
  Igale patustajale lüüakse universumis hingekella.
  Patt hävitab surmavalt inimese hingepuhtuse.
  Iga patt jätab inimese olemusse jälje, mida ei saa enam olematuks teha.
  Patt madaldab inimese ideaale ja nõrgestab tahtejõu.
  Suur armastus on puhastava toimega.

 106. Ülestõusnud Issanda rahu 6MB
  0185vpi1981kraid106 # Ef 2:17-22 # 26:01 # 14.04.1981
  Jumala riik.
  Õed ja vennad.
  Ära ole taevariigist eemal ja võõras.
  Mis on taevane kodu?
  Jumala tempel olete teie, ärge seda unustage.

 107. Paulus - Jeesuse Kristuse vang 7,4MB
  0186vpi1982kraid107 # Ef 3:1-9 # 32:23 # 28.04.1982
  Paulus kirjutab vanglast.
  Kas meie vaatepunkt on madal või kõrge?
  Mida pimedam on aeg, seda säravam peab olema usujulgus.
  Miks on Paulus vang?
  Paulus on Jeesuse, mitte keisri vang.

 108. Tõkked inimese ja Jumala vahel 7,6MB
  0187vpi1972kraid108 # Mk 10:17-22 # 33:12 # 19.11.1972
  [23:21 juures on katkestuskoht.]
  Nähtavad ja nähtamatud müürid inimese ja Jumala vahel.
  Jeesus tegi ava patumüüri sisse.
  Arguse ja häbi müür Jeesuse tunnistamise ees.
  Südame kalestumise oht.
  Õnnis on see, kellel on tee selge.