Kõik siinsed kõned on peetud Tartu Kolgata Baptistikoguduses.

 1. Kannatamatus ja nurisemine tegutseva Jumala ees. 4MB 4MB
  0024kju2002tleht004 # 2Ms 31:18-32:5 # 17:38 # 27.10.2002
  Ka vaiksed ajad on Jumala plaanis mõeldud teenimiseks.
  Mitte meie ei tee, vaid Jumal teeb.
  Mõnikord nuriseme keset õnnistusigi.
  Meie asi ei ole teisi karistada - seda teeb Jumal.

 2. Patukahetsuse tee Jumala juurde 2,4MB 2,4MB
  0031kly2001tleht007 # 1Jh 1:8-9 # 10:39 # 01.04.2001

 3. Kannatused ja Jumala abi 3,7MB 3,7MB
  0050kju2000tleht010 # 1Pt 5:10 # 16:01 # 31.12.2000
  Kannatus ja armastus.
  Jumal annab kannatusele teise vaatepunkti.
  Alguses ei olnud kannatust.
  Raskust ja kannatust ei saa vältida.
  Jumal parandab ja taastab meid peale tehtud muudetamatuid vigu.

 4. Teenimisest (+palve) 4MB 4MB
  0081kju2000tleht011 # Mt 20:25-28 # 17:36 # 10.12.2000
  Kristlik teenimine.
  Kuidas tunda ära kristlikku teenimist?
  Milline teenimine pole kristlik?
  Abistamine võib olla alateadlikult õpitav.

 5. Usus väljaminekust 3,4MB 3,4MB
  0087kju2001tleht012 # Mt 14:22-23 # 14:49 # 19.08.2001

 6. Kes on Kristus minu jaoks? 3,7MB 3,7MB
  0123kju2002tleht016 # Mk 8:27-30 # 16:01 # 07.04.2002

 7. Jumala usaldamisest 1,5MB 1,5MB
  0193kly2003tleht022 # Rm 10:11 # 6:23 # 23.02.2003

 8. Jumal teeb imet (+palve) 4,4MB 4,4MB
  0201kju2001tleht024 # Jh 5:1-9 # 18:48 # 14.10.2001
  [Peetud lõikustänupühal.]

 9. Eneseteostusest 1,7MB 1,7MB
  0254kly2002tleht025 # Jh 21:18-19a # 7:15 # 03.03.2002

 10. Populaarsusest ja palvest 2,4MB 2,4MB
  0306kju2003tleht028 # Mk 1:32-39 # 10:28 # 04.05.2003
  Jeesuse toimimine tervendusest tulnud populaarsuse keskel.

 11. Edust ja palvest edu ajal 3,7MB 3,7MB
  0350kju1999tleht031 # Mk 1:35-39 # 16:15 # ??.06.1999

 12. Jumal räägib argistes oludes ja nende läbi 2,7MB 2,7MB
  0351kly1999tleht032 # Mk 6:1-6 # 11:51 # 04.06.1999 (R)

 13. Jumal tegutseb sõltumatult ja õiglaselt 10,2MB 10,2MB
  0397kpi2000tleht035 # Rm 9 # 44:32 # 12.07.2000
  Sari: Rm 2000 (7/12)

 14. Vaimulikust vastutusest ja vastutuse määrast 3,5MB 3,5MB
  0415kju2000tleht037 # Js 49:1-6 # 15:23 # 13.02.2000

 15. Viljakandmisest (+palve) 5,8MB 5,8MB
  0430kju2003tleht038 # Jh 15:5-8 # 25:23 # 20.07.2003
  Mis jääb meie elust alles, kui aastad on läinud?
  Viljakandmine kui olemine ja elamine, mitte tegemine ja rääkimine.
  Mis asi on Kristusesse jäämine?
  Mida muudab Kristusesse jäämine?
  Meetodi ülemvõimu ohtlikkus.
  Hommikupalve tähtsus.
  Jeesusesse jäämine pole ainult isiklikuks tarbimiseks.

 16. Ebausu hingehädad 8,4MB 8,4MB
  0454kpi2000tleht040 # 5Ms 18:9-14 # 36:35 # 27.09.2000

 17. Surma-elust 2,4MB 2,4MB
  0468kly2003tleht041 # Rm 6:3-5,8 # 10:28 # 31.08.2003

 18. Alandlikkusest 3,7MB 3,7MB
  0490kju2003tleht043 # Mt 11:29 # 16:07 # 28.09.2003
  Mis on alandlikkus?
  Alandamine võib olla Jumala karistus.
  Alandlikkus võib muutuda liha rahuldamiseks.
  Alandlikele on antud tõotused.

 19. Lihalikkus - vaimuviljade kahjur 5,2MB 5,2MB
  0500kju2003tleht044 # Ga 5:16-25 # 22:42 # 12.10.2003
  [Peetud lõikustänupühal.]
  Mis on lihalikkus?
  Lihalikkus avaldub Jumala poolt antu ära rikkumises (3 tüüpi).
  Rm 8:3.
  Mis on Vaimus käimine?

 20. Maailmalikkus (+palve) 6,8MB 6,8MB
  0551kju2003tleht046 # Jh 17:25 # 29:30 # 25.12.2003
  Vahetegemine maailma ja koguduse vahel on ähmastumas.
  Mida tähendab sõna "maailm"?
  Maailm kui Jumala vastane.
  Tänapäeva kristluse sisemine nõrkus.
  Suhtlemine maailmaga toimub Jeesuse võidus; see on ilma osaduseta
  ja see nõuab teadlikke otsuseid Jumala kasuks.

 21. Sa ei tohi himustada! (+palve +kys/vas) 10,7MB 10,7MB
  0593kpi2004tleht048 # 2Ms 20:17 # 46:50 # 17.03.2004
  Sari: Kümme käsku (10/10)
  [Lisanduvad küsimused ja vastused (alates 38:02), küsivad: Leho Paldre,
  Uudo Rips, Avo Rosenvald, Erika Kivissaar. Eemaldatud on köhatused.]
  Erinevus teistest käskudest.
  Mida tähendab himustamine?
  Positiivne ja negatiivne himustamine.
  Himustamine tänapäeval.
  Kuidas himustamine toimub?
  Himustamine on seotud tunnetega.
  Kadedus põhjustab himustamist.
  Riivatud õiglusetunne.
  Usklikul pole vaja ennast teistega võrrelda.
  2Kr 10:5. Jk 1:14. 1Jh 2:17. Jk 1:15.

 22. Oleme surnud koos Jeesusega (+palve) 3,8MB 3,8MB
  0603kju2004tleht049 # Jh 12:24-26 # 16:22 # 09.04.2004
  [Toimus Suurel reedel.]
  Tee elule ja aule kulgeb läbi suremise.
  Kui me ei sure koos Kristusega, ei ole meil viljakust.
  Jumal saab meid õnnistada selles, milles oleme surnud.
  Surm Issandas teeb meid Tema teenijateks.

 23. Pahasti ja hästi palumine 1,9MB 1,9MB
  0639kly2004tleht051 # Jk 4:1-3, 5:13-18 # 8:20 # 04.07.2004

 24. Suremisest iseendale ja Jumala usaldamisest (+palve) 3,8MB 3,8MB
  0671kju2004tleht054 # 2Kr 4:5-14 # 16:22 # 03.10.2004
  Jumala imede jaoks peab meie ego kaduma.
  "Sinu tahtmine sündigu!"
  Vägevad teod ja õnnistused tulevad vaid enesele suremise läbi.

 25. Jõulud ja kiirustamine (+palve) 4,5MB 4,5MB
  0696kju2004tleht056 # Lk 10:38-42 # 19:32 # 28.11.2004
  Marta ja Maarja lugu jõulude kontekstis.
  Miski meie ümber ei saa meilt ära võtta osadust Jeesusega.

 26. Jeesusele vaatamisest (+palve) 5,4MB 5,4MB
  0717kju2005tleht057 # Hb 12:1-4 # 23:34 # 30.01.2005
  Kirikute olukord Saksamaal ja üldistelt.
  Mis on patt?
  Eesti rahva olukord.
  Jookske püsivusega!
  Vaadake üles Jeesusele!
  Valmisolek nimetada pattu patuks toob raskusi.
  Meil tuleb otsustada risti kasuks rõõmu asemel.

 27. Aja targast kasutusest ja Jumala tahtmisest (+palve) 6,1MB 6,1MB
  0725kju2005tleht058 # Ef 5:15-17 # 25:10 # 20.02.2005
  Me peame oma elu pidevalt jälgima.
  Piibel vastandab arutud ja targad.
  Me peame olema jumalakartlikud ja tegema Jumala tahtmist.
  Me peame aega õigesti kasutama, peame eraldama tähtsa vähetähtsast.
  Peame oskama eraldada enda tahtmist ja Jumala tahtmist.
  Võrdpilt kompassiga.

 28. Jeesusesse jäämisest (+palve) 7,1MB 7,1MB
  0734kju2005tleht059 # Jh 15:7 # 31:05 # 13.03.2005
  Mida tähendab kõigi soovide täitumine?
  Kaks inimkonna arhetüüpi: saada lennata ja et kõik soovid täituksid.
  Maagia ja usu erinevus.
  Pöördumise probleem.
  "Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse".
  Mida tähendab Jeesusesse jäämine?
  1. - Jumala teo jaatamist.
  Pöördumiskogemus sajandi alguses ja lõpus.
  Jumal vaatab meie peale Kristuse kaudu.
  2. - Arusaamist ja sõnumi hoidmist patust ja lunastusest.
  Jh 15:18-20.
  Tänapäeva kristluse vähktõbi - sallivus, meeldimine, sensuaalsus jms.
  3. - Ülestõusmise väest elamist.
  Jeesusest tuleb kinni hoida.
  Mis muutub inimese juures, kes hoiab kinni Jeesusest?
  Vaja pole seltskondlikke mänge, vaid piisab Jeesuse kohalolust.
  1Jh 5:15.

 29. Kust saada jõudu, et olla hea majapidaja? (+palve) 8,7MB 8,7MB
  0752kpi2005tleht061 # - # 38:05 # 20.04.2005
  Sari: Jumala head majapidajad (10/11)
  Majapidaja mõiste.
  Lk 12:42.
  Milline on ustav majapidaja? - Täpne ja püsiv.
  1Kr 4:1-2. Tt 1:7. 1Pt 4:10.
  Anni äratundmise küsimus.
  Mida tähendab identiteet?
  Jumala imedest osasaamisest.
  Oma elu Kristusele üleandmisest.
  Palve jõud.
  Palve aitab meil endast paremini aru saada.
  Ap 2:42-47.

 30. On tähtis eristada oluline ebaolulisest (+palve) 5,7MB 5,7MB
  0754kju2005tleht062 # Fl 1:9-11 # 24:53 # 24.04.2005
  Hea on parima suurim vaenlane.
  Mida tähendab olulise kindlaksmääramine?
  Sarnaste nähtuste eristamine.
  New age'i näide.
  Pisiasjad võivad muutuda üleliia suureks.
  Kogudusena peame keskenduma Jeesusele, muidu võtavad võimust vähetähtsad pisiasjad.
  Kui tähelepanu on hajunud pisiasjade peale, on koguduseski kohatu rääkida põhiasjadest (patt, lunastus, meeleparandus jne.).

 31. Jeesusesse jäämisest (+palve) 5,1MB 5,1MB
  0773kju2005tleht064 # Jh 15:4-5 # 22:18 # 26.06.2005
  Erinevad suhtumised suvesse.
  Kogemus Piirissaarest.
  Meie viljakandmise jõud tuleb meie osadusest Kristusega.
  Jeesusesse jäämine on teadlik tegevus.
  Meie rihiks ja loodiks elus peab olema Jeesus.

 32. Jumala usaldamisest 2,5MB 2,5MB
  0791kly2005tleht065 # - # 10:49 # 04.09.2005

 33. Inimlik kaalutlus ja Jumala imed (+palve) 4,6MB 4,6MB
  0801kju2005tleht066 # Mt 14:13-21 # 20:16 # 25.09.2005
  On olemas Jumala ime tasand, millele võime kergesti ukse sulgeda ning meie viis leiba ja kaks kala jäävadki ainult viieks leivaks ja kaheks kalaks, sest me näeme ainult neid.
  Avatus Jeesuse korraldustele teeb imet; väikeste vahenditega kaetakse suured vajadused, sest väikesed asjad saavad suureks Jeesuse käes.
  Lõpuks ei ole oluline see, kes me oleme, kui palju meil on või mida meil on, vaid et selle, mis meil on, me usaldame Jeesuse kätte.

 34. Evangeeliumi häbenemisest (+palve) 5MB 5MB
  0817kju2005tleht067 # Rm 1:16 # 21:50 # 30.10.2005
  Kuidas sünnivad jutlused?
  Miks Lääne kristlaskond häbeneb evangeeliumi?
  Häbenemine võib avalduda teistsuguse sõnumi rääkimises ja meetodite ületähtsustamises.
  Häbenemine võib tulla poolikust pöördumiskogemusest.

 35. Õnneliku elu karid (I): Rahaasjad (+palve) 9,2MB 9,2MB
  0826kpi2005tleht068 # Mt 6:19-34 # 40:17 # 16.11.2005
  Sari: Õnneliku elu juhtnöörid (Mäejutlus) (4/8)
  Pidage asju õiges järjekorras.
  Psühholoogiast.
  Tähtis pole see, kui palju meil on, vaid kuidas sellesse suhtume.
  Selge silm.
  Kaks isandat.
  Mure materiaalsete asjade pärast.
  Mure homse pärast.

 36. Pattulangemine (+palve) 11,8MB 11,8MB
  1305vju2015tleht002 # 1Ms 2:9,16-17, 3:1-6 # 34:29 # 30.08.2015
  [Salvestus pärit (toimumiskoha) Tartu Salemi koguduse kodulehelt.]
  Mida madu soovis?
  Mõte ja tegu.
  Madu soovis viia inimest segadusse.
  Madu väitis Jumala kohta midagi, mida Jumal pole öelnud.