Uudu Rips (30.07.1924 – 22.02.2010) oli kauaaegne Tartu Kolgata koguduse liige, ühtlasi toimetas ta mitu aastat Tartu Pereraadio saadet Vaimulikust Varasalvest.

 1. 8,8MB
  0947vju1970urips001 # Rm 13:11-14 # 24 min. # 29.11.1970
  [Legendilt: 1. advent.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Meie oleme Jumala realiteetide suhtes unised - on tarvis ärgata.
  On tarvis enesest heita pimeduse teod, siis ülejäänu teeb Jumal meie kasuks.

 2. 5,2MB
  0948vju1970urips002 # Mt 1:20-23 # 14 min. # 25.12.1970
  [Legendilt: Jõulujutlus.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  1. Maailm on lõhestatud probleemidest.
  2. Saladus pühendatuile.
  3. Immaanuel - Jumal meiega.

 3. Nõudke esiti Jumala riiki 8,4MB
  0949vju1971urips003 # Mt 6:33 # 25 min. # 07.02.1971
  [Legendilt: Õ. Evangeelne.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Äravahetatud väärtused.
  Ei ole julgust riskida Jumala riigi pärast.
  Taevariigi asjad kõigepealt.
  Nõudke - nagu vaieldamatut omandit.
  Elamispinna küsimus.
  Kas meis on ruumi taevariigile?

 4. Võtke enesele minu ike 10MB
  0950vju1971urips004 # Mt 11:29 # 28 min. # 31.01.1971
  [Legendilt: H. Kasvatuslik.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Vabadus võtta või mitte.
  Jumal ülendab inimese ikke läbi.
  Kristuse ike rakendub (väärdustl. koormale).
  Jumala riigi koorem on _elav_ koorem.
  Jumala ike Kristuses on hea ike, ja tema koorem on kerge.

 5. Usk võidab maailma 7,8MB
  0951vju1971urips005 # 1Jh 5:4-5 # 23 min. # 21.02.1971
  [Legendilt: H. Kasvatuslik.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Usk, vaimuliku inimese käsi.
  Hingevaenlane - ja usk.

 6. Ja Jeesus ütles: mina olen Tee, Tõde, Elu, leib, uks, hea karjane 7,7MB
  0952vju1968urips006 # Jh 14:6 # 18 min. # 25.12.1968
  [Legendilt: Evangeelne.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 7. Vaata, ma seisan ukse ees... 7MB
  0953vju1969urips007 # Ilm 3:20 # 20 min. # 21.12.1969
  [Legendilt: Evangeelne.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 8. Hea Karjane (+palve) 11,7MB
  0954vju1970urips008 # Jh 10:11,14-15,27-28 # 34 min. # 25.01.1970
  [Legendilt: Evangeelne.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Tema lambad kuulevad tema häält ja järgivad teda.

 9. Ma olen iga päev teie juures 12MB
  0955vju1971urips009 # Mt 28:20 # 24 min. # 28.03.1971
  [Legendilt: H. Universaalne.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  1) Kus on inimene ja mis ta on.
  2) Mis inimene võiks olla ja kes ta tahaks olla.
  3) Inimese ideaalide teostumine.

 10. Sest minuta ei või teie midagi teha 6,8MB
  0956vju1971urips010 # Jh 15:5-8 # 19 min. # 16.05.1971
  [Legendilt: H.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 11. Püha Vaimu vägi 9,9MB
  0957vju1971urips011 # Ap 1:8 # 29 min. # 30.05.1971
  [Legendilt: Õ. Nelipühi 1. püha. Dogmaatiline.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  I Püha Vaimu väljendusviisid: Jumala sõna ja mateeria kooskõla.
  Püha Vaimu erilisi tunnuseid.
  Püha Vaim alati meie juures.
  II Püha Vaimu iseloomustavaid omadusi:
  Päritolu, kes läkitas Püha Vaimu, meie juures, õpetaja ja Jeesuse austaja.
  III Püha Vaimu vägi.
  Jõuprobleemina.

 12. Lootus Jumalale 10MB
  0958vju1971urips012 # Ps 37:5 # 29 min. # 06.06.1971
  [[Läbi kuulamata!]]
  [18:12 juures salvestuse auk.]

 13. Kristuse meelsus 10MB
  0959vju1971urips013 # Fl 2:2-8 # 29 min. # 13.06.1971
  [Legendilt: V. O. Olviku mõtete alusel 3.12.68.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Meelsuse vead: südame (surnud?) seisund, rikutud vahekorrad,
  ebapuhas mõttemaailm, halb iseloom.
  Kristuse meelsus.

 14. Vaimuliku inimese ülesanne Jeesuse Kristuse läbi 9,5MB
  0960vju1971urips014 # Kl 3:12-13 # 27 min. # 11.07.1971
  [[Läbi kuulamata!]]

 15. Nisuiva 7,9MB
  0961vju1971urips015 # Jh 12:24-31 # 20 min. # 26.09.1971
  [Legendilt: Õ.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Enesesalgamine läbi elu.
  Kaunid viljad.

 16. 7,9MB
  0962vju1971urips016 # Fl 1:9-11,27-29, 2:5-9 # 22,5 min. # 17.10.1971
  [Legendilt: +.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  1. Et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi.
  2. Armastuse jõud.
  3. Kristuse meelsus ja meetod.

 17. 9MB
  0963vju197-urips017 # Js 40:1, Hb 4:14-16 # 26 min. # --.--.197-
  [[Läbi kuulamata!]]
  [Kuupäev legendilt puudu, ilmselt toimus 1971 lõpus või 1972 jaanuaris.]
  Trööstige minu rahvast - sest meile on antud ülempreester Jeesus Kristus.

 18. Talendid 11,9MB
  0964vju1972urips018 # Mt 25:14-29 # 33 min. # --.01.1972
  [Legendilt: Õ. +.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Jumal ja talendid.
  Talendid meie juures.
  Ühetalendi mehed.
  Kristuse kaunid iseloomujooned ja isiksuse mõju.

 19. 8MB
  0965vju1972urips019 # 1Pt 2:15-16 # 23 min. # 06.02.1972
  [[Läbi kuulamata!]]
  1) Kurjuse olemus ja meelevald.
  2) Võit Kristuse läbi.
  3) Meie osa selles võitluses.

 20. Uute lootuste hommik 6,7MB
  0966vju1972urips020 # 1Pt 1:3 # 19 min. # 02.04.1972
  [Legendilt: 1. ülest. pühal.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 21. 8MB
  0967vju1972urips021 # Ps 84:1-6 # 23 min. # 23.04.1972
  [Legendilt: +.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Ajastu neelav jõud.
  Inimese igatsus.
  Jumala pääste.

 22. Tee Isa juurde on Kristuses 8,4MB
  0968vju1972urips022 # Jh 14:1-11 # 23,5 min. # 28.05.1972
  [[Läbi kuulamata!]]
  Viljatud teed; viljarikkad teed.

 23. Üks suur vajadus 8,4MB
  0969vju1972urips023 # Js 59:1-2, Jh 1:48-49 # 24 min. # 28.05.1972
  [Legendilt: +.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 24. Jeesuse järgimine 8MB
  0970vju1972urips024 # Mk 8:34,38 # 23 min. # 26.11.1972
  [Legendilt: Surnutepühal.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  1) Jeesuse järgimine on planeeritud tuleviku peale.
  2) Rist ja enese salgamine.
  3) Jeesus tunnustab oma järelkäijaid.

 25. 9,5MB
  0971vju1972urips025 # 1Pt 3:8-12 # 27 min. # 17.12.1972
  [Legendilt: +.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Elu selginenud meelsusega.
  Selginenud olukodrade vajadus.
  Selginemise protsess.

 26. Kandkem head vilja 9,1MB
  0972vju1973urips026 # Mt 7:17, 25:14-15,19 # 26 min. # 07.01.1973
  [Legendilt: Togi jutluse järgi.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Jumal ei keela oma talente.
  Kaubelgem selle vähesega, mis meil on praegu, siis Issand lisab juurde oma õnnistuse.
  Olgem ustavad.

 27. Mingem sisse kitsas väravast 7,2MB
  0973vju1973urips027 # Mt 7:13-14 # 20,5 min. # 01.01.1973
  [[Läbi kuulamata!]]
  Teelahkmed.
  Kitsas värav ja kitsas tee.
  Astugem edasi kitsal teel sammhaaval.

 28. Usu kasvamine 9,1MB
  0974vju1973urips028 # Lk 17:5 # 27 min. # 01.04.1973
  [Legendilt: +. Kop. Valdeko.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  1. Usu kasvamise tähtsus.
  2. Usu kasvamise astmed.
  3. Mis kasvatab usku.
  4. Milleks vajame tugevaks kasvanud usku?

 29. Ükski ei ela iseenesele ega sure iseenesele 8,2MB
  0975vju1973urips029 # Rm 14:7 # 24 min. # 03.03.1973
  [Legendilt: Kop. Valdeko.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 30. 7,6MB
  0976vju1973urips030 # Gl 1:3-4, 1Pt 1:3 # 21,5 min. # 22.04.1973
  [Legendilt: 1. ülest.p.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Inimese väljaviimine kurjusest Jumala poolt.
  Uus lootus Kristuses.
  Meie kohustus ja vastutus.
  Jumala armu suurus.

 31. 8,1MB
  0977vju1973urips031 # Mt 5:9, Hb 12:14 # 23 min. # 16.09.1973
  [Legendilt: Univers.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Inimene leiab rahu Jumala tõelisuses, Tema tundmises.
  Nõudke rahu ja pühitsust.
  Õiged järjekorrad inimeses.

 32. Leib ja lõikus 6,5MB
  0978vju1973urips032 # Jh 6:27,47-50 # 18 min. # 30.09.1973
  [[Läbi kuulamata!]]
  Jeesus Eluleib.

 33. Jumala telk on inimeste juures 6,1MB
  0979vju1973urips033 # Ilm 21:3-5 # 18 min. # 09.09.1973
  [[Läbi kuulamata!]]
  [Heli kvaliteet vilets.]

 34. Kiida mu hing, Jehoovat 9,3MB
  0980vju1974urips034 # Ps 103:1-5 # 27,5 min. # 04.08.1974
  [Legendilt: 50. sünnip. mälestuseks.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 35. 10,4MB
  0981vju1974urips035 # 1Ms 47:29-31 # 30 min. # --.11.1974
  [Legendilt: Surnute püha.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  (Jaakobi surm v. OT. järgi. [Osvald Tärgi järgi])
  Usk, heatahtlikkus ja kummardamine.

 36. Suurim arst 9,2MB
  0982vju1975urips036 # Mt 9:9-13 # 26,5 min. # 08.11.1975
  [Legendilt: Eksamijutlus. Evang.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Patt on raskeim haigus.
  Jeesus on Jumalast saadetud arst.
  Jumala tervendav tegevus.

 37. Uus lootus Jeesuse läbi 7,3MB
  0983vju1976urips037 # 1Pt 1:3 # 21 min. # 07.03.1976
  [Legendilt: Evang.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 38. Kasvata meie usku 9,6MB
  0984vju1976urips038 # Lk 17:5 # 28 min. # --.08.1976
  [Legendilt: Univers.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 39. Otsige esiti Jumala Riiki ja... 7,2MB
  0985vju1976urips039 # Mt 6:33 # 21 min. # 17.10.1976
  [Legendilt: Univers. Ev.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 40. Issanda ootamine 9,5MB
  0986vju1976urips040 # Mt 24:45-51 # 28 min. # 19.12.1976
  [[Läbi kuulamata!]]
  Halb sulane.
  Õige sulane.
  Õige ootaja - valvaja.

 41. Terve õpetus 12,3MB
  0987vju1977urips041 # Tt 2:1,7-8 # 36 min. # 19.06.1977
  [Legendilt: Usklikele.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Terve õpetuse omadused.
  Kuidas olla õpetuses (tuveel/tuved).
  Hoidkem terve oma usuelu!

 42. Osadus 6,3MB
  0988vju1978urips042 # 1Jh 1:7 # 18 min. # 07.05.1978
  [Legendilt: Kop. Õie Rand.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Käimine valguses.

 43. Madude org 9MB
  0989vju1978urips043 # 4Ms 21:4-9, Jh 3:14-15 # 26 min. # 23.07.1978
  [[Läbi kuulamata!]]
  I Jumala rahvas madude orus.
  II Palve madude pärast.
  III Jumala lahendus.

 44. Ärge vedage võõras ikkes (+palve) 8,5MB
  0990vju1978urips044 # 2Kr 6:14-15 # 22 min. # 09.04.1978
  [[Läbi kuulamata!]]

 45. Usu armu seadus 10,2MB
  0991vju1986urips045 # 2Ms 19:16-18,20:1-17, Rm 3:21-24 # 28 min. # 27.04.1986
  [[Läbi kuulamata!]]

 46. Tegutseja ja järelemõtleja 10MB
  0992vju199-urips046 # # 29 min. # --.--.199?
  [[Läbi kuulamata!]]

 47. Jeesuse endailmutus on meile kogemuslikuks teoloogiaks 11,7MB
  0993vju1996urips047 # # 33,5 min. # 27.03.1996
  [Legendilt: P.R. IV 96.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 48. 8,9MB
  0994vju1996urips048 # Rm 1:16-17 # 24,5 min. # --.04.1996
  [Legendilt: PR. IV 96.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Evangeelium on Jumala vägi, mis purustab maailma ja patu võimu inimese südames.

 49. Elu uuenemine 9,7MB
  0995vju1996urips049 # Ef 4:21-24,27 # 28 min. # 19.05.1996
  [Legendilt: PR. V 96.]
  [[Läbi kuulamata!]]
  Vanast ja uuest inimesest.
  Rõivastumine uue inimesega.

 50. Usklikud ja kaasaeg 10,1MB
  0996vju1996urips050 # Rm 12:2, 1Jh 2:15,17 # 29 min. # 14.07.1996
  [Legendilt: PR.07.96.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 51. Maailma müra keskelt Jeesust kuulama 6,7MB
  0997vju1996urips051 # Ap 3:22 # 20 min. # --.12.1996
  [[Läbi kuulamata!]]

 52. Kuidas peaksime vastu minema aegade lõpule? 10,8MB
  0998vju1997urips052 # Lk 21:28 # 31,5 min. # 26.03.1997
  [Legendilt: PR.04.97.]
  [[Läbi kuulamata!]]

 53. See on lõpetatud 5,1MB
  0043kly2001urips001 # Jh 19:30 # 14:55 # 04.02.2001
  [Jutlus toimus enne leivamurdmist.]
  Mida tähendab see Jeesuse ütlus?
  Jeesuse surmaga lõpetati meie lunastus.
  Kuna on õige aeg minna Jeesuse juurde?
  Kas oled valmis vastu võtma uut ja puhast teed?
  Näide erakordsest pöördumisest.

 54. Inimese lühike elu Jumala ees 3,5MB
  0117kly2002urips002 # Ps 90:3, 12 # 10:15 # 24.11.2002
  [Surnutemälestuspüha lühijutlus.]
  Jumala kutse.
  Kuhu Jumal inimest kutsub?
  Mis on meie üürikese elu mõte?
  Miks on meile elu antud?
  Kellele on Jumal leitav?
  Vaja on tarka südant.

 55. Laste õnnistamisest (lapsevanematele) 2,9MB
  0167kly2003urips003 # Mk 10:13-16 # 8:26 # 05.01.2003

 56. Tartu Kolgata koguduse hoone ajaloost 2,3MB
  0230kmu2001urips004 # - # 6:46 # 16.09.2001
  [Toimus hoone 70. juubelijumalateenistusel.]

 57. Jumala plaan inimese jaoks on Jeesus 7,9MB
  0333kju2001urips005 # 4Ms 21:4-9, Jh 3:14,15 # 23:04 # 18.02.2001

 58. Tõde ja armastus: kas neis on vastuolu? 5,7MB
  0353kpi1999urips006 # - # 24:48 # 07.06.1999
  Kas tõde ja armastus võivad teineteist välistada? Kahjustada?
  Tõde: Jh 1:14,17; Jh 14:6. Armastus: 1Jh 4:7,16.
  Rm 11:33-36.
  Tõde ja armastus ei välista teineteist.
  Tõde ja armastus uskliku inimese kujunemisel.
  1Ms 1:26-27.
  Mis on tõde ja mis on armastus?
  Tõde tunnetame osaliselt.
  Jk 1:17-18. Jh 8:31-32. Jh 17:17. 2Kr 13:8. 2Pt 1:12.
  Ef 6:14. Jh 18:37. 1Pt 1:22. 2Pt 2:2.
  2Tm 4:3-5, Tt 1:12-14. 1Tm 6:3-5. Rm 1:18. 1Kr 13:6. Jh 4:23-24.
  Sõna "armastus" on teistes keeltes rikkamalt väljendatud.
  Jumalikust armastusest ei tohi vaikida.
  2Kr 15:14. Mt 22:37-40.
  Inimene vajab armastust.
  Tõelisest armastusest.
  Ralph Luteri ja Sören Kirkegaardi mõtteid armastusest.
  Rm 8:35.

 59. Miks ma usun? 2MB
  0369kly1999urips007 # - # 8:38 # 16.05.1999

 60. Sulle saab küll minu armust 2,6MB
  0404kly2000urips008 # 2Kr 12:9 # 11:21 # 11.06.2000
  [Kogudusse õnnistati Koit Lang, Kerli Mandre, Riivo Must ja Ester Rada.]

 61. Rist, surm ja elu Kristust järgides 3,2MB
  0439kly2000urips009 # Mk 8:34, 2Kr 4:10-11 # 14:08 # 02.04.2000

 62. Usu alusest 3MB
  0456kly2000urips010 # 1Jh 5:1,12 # 12:54 # 05.11.2000

 63. Mis on vaja korda ajada vanas eas? (+palve) 5,4MB
  0485kju2003urips011 # - # 23:26 # 24.09.2003
  Sari: Mida tuleb elus korda ajada? (3/4)
  Vanaduse noorus, paratamatus ja eelised.
  Ps 71:8. 5Ms 30:19-20. Jh 15:13.
  Tuleb puhastada ja korrastada oma elu.
  Usklik inimene ei saa kunagi lootusetult vanaks.

 64. Osvald tärk jutlustajana ja muid mälestusi 3,6MB
  0670kmu2004urips012 # - # 15:29 # 03.10.2004
  [Toimus Osvald Tärgi 100. sünniaastapäeva mälestusteenistusel 0668k.]