Sellel veebilehel on u. 4600 helifaili kogumahtuvusega 40 GB (seisuga 23.12.22).

Viimasel kümnel korral on lisatud:

20.06.2024 lisatud: Joel Luhametsa läbikuulamata kõned failide loendisse (94 tk., 2019-2024), Osvald Tärgi Heebrea kiri ja üks eraldi failide loendisse (9+1 tk.).

08.01.2023: muusikafailide parandused täiendava müraeemaldusega (LK10-LK11).

25-26.12.2022: muusikafailide parandused täiendava müraeemaldusega (LK01-LK09).

24.12.2021 lisatud: Jõulumuusika kassett (1980, Oleviste).

11.10.2021 lisatud: Kõrgemäe ansambel (MSM09, 15 laulu).

15.09.2021 lisatud: Osvald Tärgi matused 1984.

28.04.2021 lisatud: Osvald Tärk (1 tk.), B-seeria (2 ettekannet), 1309vju1974ot2rk014 asendatud parema kvaliteediga failiga, Joel Luhamets läbikuulamata kõned/failide loendisse (12 tk.).

25.01.2021 lisatud: Ruth Säägi ja Aini Lind laulud (1 tk.).

23.09.2018 lisatud: Robert Võsu (1 tk.).

23.06.2018 lisatud: Joel Luhametsa läbikuulamata kõned failide loendisse (24 tk.).

Mida tähendab failide kummaline nimi? Esimesed neli numbrit moodustavad minupoolse tegemise järjekorra numbri. Järgneb kas k või v: k tähendab Tartu Kolgata koguduses peetud kõnet, v on kõik ülejäänud (tähendab "varasalve"). Siis tuleb kas ju, ly, pi, tu, jt, no või mu - need tähendavad vastavalt jutlust, lühijutlust, piiblitundi, tunnistust, jumalateenistust, noortetundi (Kolgata koguduses) või muud (ülejäänud). Edasi tuleb kõne toimumise aasta. Siis tuleb viietäheline lühend inimese nimest: eesnime esimene täht + neli esimest perekonnanime tähte. Viimane kolmekohaline number näitab kõne järjekorranumbrit vastava inimese puhul. Kõige mugavam oli mul need nimed säilitada ka siin VV lehel, sest sellisena on nad minu arhiivis. Faile nii nimetades olen silmas pidanud otsingute kiirust ja mugavust, kuna varasalve kasvades võib see kergesti muutuda hallatamatuks, kui failinimedes pole mingit ranget süsteemi ja kui pole tagatud iga failinime unikaalsus.

Kui vasakul menüüs on inimese nime taga kuupäev, siis temalt lisan kõnesid jooksvalt; näha on viimase kõne kuupäev. Igas mp3-failis on olemas täielik info koos sisukokkuvõttega.

Autori lehel on alguses uuesti kolm linki "Teema", "Kirjakoht" ja "Aeg" - need viitavad tekstifailidele, kus on kirjas kõik vastava autori kõned antud järjestuses (ka need, mida ma siia üles pole pannud). Näiteks saab näha, mis aastate kõnesid on siin lehel võimalik alla laadida Kaljo Raidilt.


Mis puutub kõnelejate õpetusse, siis on nii sellel varasalve lehel kui ka toodud nimekirjades mõningaid inimesi, kelle arusaamadega ma nõus ei ole ühel või teisel põhjusel. Kõnelejad on siin lehel väga erinäolised. "Katsuge läbi kõik, pidage kinni heast!" (1Ts 5:21).


Menüüs näha olev tekst "failide loend" (varem oli seal ebatäpsem "töötlemata kõned") tähendab, et osad sellised failid on töötlemata, aga enamasti on nad ikkagi töödeldud müraeemalduse ja muude suuremate heliliste vigade mõttes, kuid nad on läbi kuulamata ja seega võib seal olla mingeid heliga seotud vigu sees. Sellised loendid olen teinud sellepärast, et saaks siia lehele panna üles rohkem materjali, kui jõuan ise läbi kuulata. Aja, kirjakoha ja teema nimekirjades sellised üldiselt ei sisaldu. Autori leheküljel võib olla juures märge [[Läbi kuulamata!]]. Kui seal on juures ka sisu kohta käivaid lauseid, siis pärinevad need originaalselt lindi juures olnud legendilt (paberilt, mille peal on informatsioon lindil olevate kõnede kohta).


Riivo Must

07.10.2004 - 20.06.2024.
Kuni sügiseni 2009 asus see veebileht aadressil www.pereraadio.ee/vv.
Alates 2010. aasta teisest poolest on leht kättesaadav kergesti meeldejäävalt aadressilt www.varasalv.ee.